IMPASOL® STRIPPER

Produkty řady IMPASOL® STRIPPER nahrazují mutagenní, reprotoxické a karcinogenní produkty, např. na bázi dichlormetanu (metylenchloridu), NMP a NEP.

Jsou určeny pro rychlé a vysoce účinné odstranění všech typů barev, laků a povlaků. Odstraňují též širokou škálu pryskyřic (alkydové, akrylové, vinylové, epoxidové, polyuretanové, polyesterové, kompozitní, atd.), polymerů, vinylů, aminoplastů, acrylic. plastů a lepidel, polyesterů, fenolů, PU pěn a lepidel, jedno-dvou-tří složkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu.

Jsou ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale zároveň jsou určeny také na dvousložkové systémy, kompozitní systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy s UV polymerizací !!!

Díky své smáčivosti, své optimální rychlosti odpařování a vysokému KB indexu mají mnohem větší odstraňovací schopnost než většina tradičních odlakovačů.

 

Výrazně zlepšují bezpečnostní podmínky, ekonomické podmínky díky nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky vzhledem k velmi snadné aplikaci.

 
Produkty Bod vzplanutí Síla rozpouštění Nahrazuje
STRIPPER 100 41°C + + + + + NMP, NEP, toluen, aceton, benzín, xyleny, dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
STRIPPER 200 23°C + + + Dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
STRIPPER 300 32°C + + + + Dichlormethan, aceton, alkoholy, benzeny, xyleny, MEK a alkoholy
STRIPPER 400 30°C + + + Dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
STRIPPER 500 61°C + + + Toluen, ředidla, acetony, benzeny, xyleny, MEK
STRIPPER 600 92°C + + + + + NMP, NEP, toluen, aceton, benzín, xyleny, dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
PUSOLV 89°C + + + + + NMP, NEP, toluen, aceton, benzín, xyleny, dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
PUSTRIP 62°C + + + + + + NMP, NEP, toluen, aceton, benzín, xyleny, dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky

IMPASOL® STRIPPER 100

Extra silný odstraňovač barev, laků, lepidel a polymerů na bázi PU a isokyanátů

Rychlost odparu       6 hod.
KB index                                          > 300  
Obsah VOC                              0,74
Balení                                                     5l, 30l a 200l
Čištění ultrazvukem až do 40 °C

IMPASOL STRIPPER 100 je jeden z nejsilnějších odstraňovačů této řady. Určen speciálně k ředění, čištění a odstranění barev, pryskyřic, polymerů a lepidel na bázi polyuretanů, isokyanátů, epoxidů, uretan-alkydů, akrylů, polyesterů a alkydů. Odstraňuje dokonce i komaxitové barvy. Produkt je neutrální, není nutné ho neutralizovat, ani z hliníku. Čistí zpolymerizované produkty z dávkovacích, směšovacích a výrobních zařízení. Vhodný pro vyplachování systémů nebo zásobníků. 

 

Ideální aplikace je máčením, skvěle funguje v ultrazvukové myčce do teploty 40°C.

VOC (uhlíková stopa) pouze 74%.

 

 

 

 

 

 

Technický list STRIPPER 100 CZ

IMPASOL® STRIPPER 200

Bezpečný odstraňovač alkydů a akrylů

Rychlost odparu3 hod.
KB index                                             > 300
Balení                                                  5l, 30l a 200l

IMPASOL STRIPPER 200 je bezpečný odstraňovač, určený speciálně k ředění, čištění a odstranění barev, laků, pryskyřic a lepidel na bázi epoxidů, uretan-alkydů, akrylů, polyesterů a alkydů.

 

Je ideální k efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů včetně graffiti, ale také asfaltových emulzí. Díky své smáčivosti a své optimální rychlosti odpařování má větší zakrývací a penetrační schopnost než většina tradičních odlakovačů.

 

 

 

Technický list STRIPPER 200 CZ

IMPASOL® STRIPPER 300

Silný a rychlý odstraňovač epoxidů

Rychlost odparu3 hod.
KB index                                             > 300
Balení                                                  5l, 30l a 200l

IMPASOL STRIPPER 300 je silný a rychlý odstraňovač určený k ředění, čištění a odstranění barev, laků, polymerů a lepidel na bázi jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, epoxi-uretanů, fenolů, jednosložkových polyuretanů, PU epoxidů a polyesterů.

 

Ideální ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ. Určen speciálně na čištění štětců, válečků, nářadí, aplikátorů a k máčení, stříkání a čištění nerezových válců, hlubotisku a přivaděčů válců.

            

 

 

 

Technický list STRIPPER 300 CZ

IMPASOL® STRIPPER 400

Rychlý odstraňovač alkydových, vinylových a uretanových pryskyřic

Rychlost odparu3 hod.
KB index                                             > 300
Balení                                                  5l, 30l a 200l

IMPASOL STRIPPER 400 je rychlý odstraňovač určený k ředění, čištění a odstranění barev, laků a lepidel na bázi polyesterů, uretanů, alkydů, vinylů, uretanových pryskyřic, PU epoxidů a jednosložkových polyuretanů (barvy, inkousty a lepidla).

 

Ideální na vyplachování a čištění systémů a forem od nánosů kompozitních polyesterových pryskyřic, gelů a barev

   

 

 

 

Technický list STRIPPER 400 CZ

IMPASOL® STRIPPER 500

Absolutně bezpečný odstraňovač barev, laků a polymerů

Rychlost odparu       3 hod.
KB index                                          > 300  
Obsah VOC                              0,50
Balení                                                     5l, 30l a 200l
Čištění ultrazvukem až do 40 °C
PRODUKT IMPASOL STRIPPER 500 NEMÁ ŽÁDNÝ SYMBOL!!!

IMPASOL STRIPPER 500 je absolutně bezpečný nehořlavý odstraňovač určený k bezpečnému odstranění starých nátěrů, barev, laků a lepidel na bázi akrylových pryskyřic, alkydů, alkyd-uretanů, vinylů, aminoplastů, akryliců, polyesterů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů používaných v automobilovém průmyslu.

 

Ideální pro máčení, strojové aplikace a skvěle funguje v ultrazvukové myčce do teploty 40°C. Díky své bezpečnosti a nehořlavosti výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.

 

Velmi nízké VOC (uhlíková stopa) – pouze 50%

Nemá žádný CLP symbol!

 

 

 

 

 

Technický list STRIPPER 500 CZ

IMPASOL® STRIPPER 600

Nehořlavý extra silný odstraňovač polyuretanů a bitumenů

Rychlost odparu       3 hod.
KB index                                          > 300  
Obsah VOC                              0,39
Balení                                                     5l, 30l a 200l
ultra-sound-60
Čištění ultrazvukem do 60 °C

IMPASOL STRIPPER 600 je rozpouštědlo nové generace na aprotické dipolární bázi. Jedná se o vysoce výkonný a extra silný nehořlavý odstraňovač jednosložkových a dvousložkových polyuretanů (PUR, PUD, PU i PIR), akrylových pryskyřic, alkydů, vinylů, alkyd-uretanů, aminoplastů, akrylů, polyesterů, PVA polyvinylacetátů, suspenzí PVC v plastifikátoru a bitumenu (živic) – plastisolu a jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic.

 

Okamžitá vynikající náhrada NMP a NEP pyrolidonů, DMF a DMAc. Ideální k čištění forem nebo nástrojů od polyuretanové pěny, polymerů, polyesterů nebo epoxidových pryskyřic. Produkt je neutrální, není nutné ho neutralizovat, ani z hliníku.

 

Ideální pro máčení, strojové aplikace a skvěle funguje v ultrazvukové myčce do teploty 60°C. Díky své bezpečnosti a nehořlavosti výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.

 

VOC (uhlíková stopa) je pouze 39%, jde o ideální produkt pro použití v automobilovém průmyslu.

 

  

Technický list STRIPPER 600 CZ

IMPASOL® PUSOLV

Odstraňovač a čistič polyuretanových, polyolových a isokyanátových pěn a složek (polymerů)

Rychlost odparu       2 hod.
KB index                                          > 300  
Obsah VOC                              0,39
Balení                                                     5l, 30l a 200l
ultra-sound-60
Čištění ultrazvukem do 60 °C

IMPASOL® PUsolv je vyvinut jako ekologický, bezpečný a nehořlavý produkt pro odstranění POLYURETANOVÝCH, POLYOLOVÝCH A ISOKYANÁTOVÝCH měkkých a tvrdých pěn nebo polymerů. Speciálně k odstranění nevytvrzených i vytvrzených jednosložkových, dvousložkových i třísložkových polyuretanů (PUR, PUD, PU i PIR), polyolů a isokyanátů. 

IMPASOL® PUsolv není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani reprotoxická látka. Může být okamžitě použit jako náhrada NMP, NEP (N ethylpyrrolidon) nebo též jiných rozpouštědel, jako jsou dimethylsulfoxid a dipropylenglykoldimethylether. Jeho výpary nejsou škodlivé a nezapáchají, ideální do uzavřených prostor. IMPASOL® PUsolv nemá ekologickou stopu a má minimální uhlíkovou stopu.
 

IMPASOL® PUsolv je doporučován především na:

 • Odstraňování vrstev směsí, složek, polymerů a pěn i vytvrzených
 • Vyplachování a čištění systémů, hlav, trysek, pistolí a forem na tvorbu PU pěn.
 • Čištění štětců, válečků, nářadí, aplikátorů a zásobníků
 • Máčení a čištění nerezových válců a přivaděčů válců.
 • Mytí nádrží, tanků, mixovacích a dávkovacích zařízení
 • Čištění hliníkových forem – není nutné neutralizovat

IMPASOL® PUsolv je neutrální, není nutné ho neutralizovat, a to ani z hliníku. Zajišťuje vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety PUR směsí, včetně použití v ultrazvukových myčkách až do teploty 60°C.

IMPASOL® PUsolv výrazně zlepšuje ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním, pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci a též bezpečnostní podmínky vzhledem k bezpečnosti a nehořlavosti produktu.

Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina odstraňovačů díky své SMÁČIVOSTI, povrchovému napětí a své optimální rychlosti odpařování.

Technický list STRIPPER PUsolv CZ

IMPASOL® PUSTRIP

Extra silný odstraňovač a čistič polyuretanových, polyolových a isokvanátových pěn a složek (polymerů) 

Rychlost odparu       2 hod.
KB index                                          > 500  
Obsah VOC                              0,39
Balení                                                     5l, 30l
ultra-sound-40
Čištění ultrazvukem do 40 °C

IMPASOL® PUstrip je vyvinut jako velmi silný a zároveň ekologický, bezpečný a nehořlavý produkt pro odstranění POLYURETANOVÝCH, POLYOLOVÝCH A ISOKYANÁTOVÝCH měkkých a tvrdých pěn nebo polymerů. Speciálně k odstranění nevytvrzených i vytvrzených jednosložkových, dvousložkových i třísložkových polyuretanů (PUR, PUD, PU i PIR), polyolů a isokyanátů.

IMPASOL® PUstrip není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani reprotoxická látka. Může být okamžitě použit jako PŘÍMÁ náhrada NMP, NEP (N ethylpyrrolidon) nebo též jiných rozpouštědel, jako jsou dimethylsulfoxid a dipropylenglykoldimethylether. Jeho výpary nejsou škodlivé a nezapáchají, ideální do uzavřených prostor.                IMPASOL® PUstrip nemá ekologickou stopu a má minimální uhlíkovou stopu.

 

IMPASOL® PUstrip je doporučován především na:

 • Odstraňování vrstev směsí, složek, polymerů a pěn i vytvrzených.
 • Vyplachování a čištění systémů, hlav, trysek, pistolí a forem na tvorbu PU pěn.
 • Čištění štětců, válečků, nářadí, aplikátorů a zásobníků.
 • Máčení a čištění nerezových válců a přivaděčů válců.
 • Mytí nádrží, tanků, mixovacích a dávkovacích zařízení.
 • Čištění hliníkových forem – není nutné neutralizovat.
 • Čištění v ultrazvukových a mycích zařízeních

IMPASOL® PUstrip je neutrální, není nutné ho neutralizovat, a to ani z hliníku. Zajišťuje vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety PUR a ISO směsí, včetně použití v ultrazvukových myčkách až do teploty 40°C.

IMPASOL® PUstrip výrazně zlepšuje ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním, pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci a též bezpečnostní podmínky vzhledem k bezpečnosti (výpary nejsou nebezpečné) a nehořlavosti produktu.

Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina odstraňovačů díky své SMÁČIVOSTI, povrchovému napětí a své optimální rychlosti odpařování.

Technický list – PUSTRIP