IMPASOL® BIO

IMPASOL® BIO SP

Emulzní biotechnologický odmašťovač pro vysokotlaké čištění

Koncentrát

Rychlost odparu                           20-30 min.
KB index                                          188  
Obsah VOC                               20%
Balení                                                      20l a 200l
ultra-sound-60
Čištění ultrazvukem do 60 °C
PRODUKT IMPASOL BIO SP NEMÁ ŽÁDNÝ SYMBOL!!!

IMPASOL BIO SP je emulzivní čistící a odmašťovací kapalina, která byla vyvinuta pro vysokotlaké  bezpečné a ekonomické čištění povrchu kovů, kde unikátně odstraňuje bitumen, živice, inkousty, oleje, maziva a tuky. Další možností použití je odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel, tmelů a zbytků spalování ropných  produktů (dehet).                                      

 

Funguje jako náhrada rozpouštědel na ropné bázi. Splňuje nejpřísnější pracovní a enviromentální požadavky, je použitelný v uzavřených a nevětraných prostorech.  Je slučitelný se všemi materiály – kovy,
plasty, elastomery, gumy, beton, dlažba, atd.

 

IMPASOL BIO SP je téměř bez zápachu, je antikorozivní, recyklovatelný a biologicky odbouratelné.  Poskytuje náhradu za hořlavé, karcinogenní a toxické odmašťovače jako jsou nebezpečné aromáty, toluen, ředidla, benzín a žíravé detergenty. 

 

 

 

 

 

 

Technický list BIO-SP CZ

IMPASOL® BIO E

Emulzní biotechnologický odmašťovač

Rychlost odparu                           30-40 min.
KB index                                          158  
Obsah VOC                               0%
Balení                                                      20l a 200l
ultra-sound-60
Čištění ultrazvukem do 60 °C
PRODUKT IMPASOL BIO E NEMÁ ŽÁDNÝ SYMBOL!!!

Disponuje stejnými vlastnostmi jako produkt IMPASOL BIO SP.

 

Rozdíl je v rychlosti odparu, síle odmaštění – KB indexu /viz na straně/ a způsobu aplíkací. 

 

IMPASOL BIO E se aplikuje mikrovláknem, stříkáním, ponorem a to mícháním nebo bez míchání. Není vhodný pro vysokotlaké aplikace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický list BIO-E CZ

IMPASOL® BIO SOLVENT

Biotechnologická kapalina k odstraňování barev, laků, epoxidů, polymerů a polyuretanů

Rychlost odparu             3 hod.
KB index                                          >300
Obsah VOC                                 20%
Balení                                                     20l a 200l
Snímek obrazovky 2023-01-03 163031
Čištění ultrazvukem do 80 °C
PRODUKT IMPASOL BIO SOLVENT NEMÁ ŽÁDNÝ SYMBOL!!!

IMPASOL® BIO SOLVENT je vyvinut na odstranění všech typů barev, laků a inkoustů. Je ideální k odstraňování široké palety nátěrů, ale také polymerových systémů a polyuretanových tlakových systémů. Určen speciálně k odstranění akrylových a alkydových pryskyřic, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, vinylů, jedno a dvousložkových polyuretanů a polymerů používaných v průmyslu. 

 

Při jeho použití nedochází k žádným ztrátám vlivem odpařování. Jedná se o extra silný produkt na odstraňování veškerých nečistot, které nelze odstranit ostatními BIO produkty.

        

Poskytuje náhradu za hořlavé, karcinogenní a toxické odmašťovače jako jsou nebezpečné aromáty, toluen, ředidla, benzín a žíravé detergenty.      

 

IMPASOL BIO SOLVENT je téměř bez zápachu, je antikorozivní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný.

          

 

 

 

 

Technický list BIO-Solvent CZ