IMPASOL®

NÁHRADY ZA ACETON, LÍH A TECHNICKÝ BENZÍN

Produkty IMPASOL® ACET a ARED jsme vyvinuli na základě neustále rostoucích požadavků náhrady acetonu v průmyslu čistým a ekologickým produktem a to při zachování stejné účinnosti a všech ostatních parametrů, s vyloučením škodlivých účinků acetonu na životní prostředí a lidské zdraví. 

 • Nemají vysokou hořlavost (ATEX zona); 
 • Nevytváří výbušné prostředí; 
 • Nejsou toxické; nízká uhlíková stopa (VOC) a žádné ekologické zatížení; 
 • Neohrožují zdraví těch, kteří s těmito produkty přicházejí do styku; 
 • Při přepravě není zapotřebí ADR ( limited quantity) a produkty není nutno skladovat jako hořlaviny v ATEX zóně. 

Provedené testy prokázaly okamžitou zaměnitelnost produktů ACET a ARED za aceton.

 

Odstraňují nevytvrzené barvy a laky, syntetická, minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje (včetně konzervačních), vosky a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou. 

IMPASOL GREEN nahrazuje technický benzín při odmašťování v průmyslu a to při zachování stejného účinku a všech ostatních parametrů, avšak s vyloučením škodlivých účinků technického benzínu na životní prostředí a lidské zdraví. 

IMPASOL BLUESOLV je absolutně bezpečná přímá náhrada za hořlavý, nebezpečný alkohol a líh.

Odstraňuje a odmašťuje lehce znečištěné povrchy minerálními, rostlinnými a živočišnými mazivy, některé konzervační oleje a vosky, „dopravní film“ a otisky rukou před další  povrchovou úpravou a finálním čištěním. Využijete ve všech odvětvích strojírenského, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.

ProduktyBod vzplanutíObsah VOCNahrazuje
IMPASOL ACET40°C0,79ACETON
IMPASOL ARED40°C0,79ACETON
IMPASOL GREEN80°C0,15TECHNICKÝ BENZÍN
IMPASOL BLUESOLVNEMÁ0,08HOŘLAVÝ ALKOHOL A LÍH

IMPASOL® ACET

Bezpečná náhrada acetonu, aromat, ředidel, benzínu 

Rychlost odparu

4 – 8 min

KB indexNeměřitelný

Balení

5 l, 30l a 200l

Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL® ACET je specificky vyvinutý jako okamžitá náhrada ACETONU k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě.  Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla a výrobky). Používá se k odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace. Vyniká extra rychlým zasycháním, bezezbytkovým odpařením (4- 8min) a unikátním povrchovým napětím.

 

Poskytuje bezpečnou náhradu za aceton, aromáty, ředidla a benzín. 

Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. 

Technický list ACET CZ
 

IMPASOL® ARED

Bezpečná náhrada acetonových a polyuretanových ředidel s minimálním zápachem

Rychlost odparu

6 – 8 min

KB indexNeměřitelný

Balení

5 l, 30l a 200l

Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL ARED je okamžitá náhrada acetonu, acetonových a polyuretanových ředidel k vysoce účinnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Je určen speciálně na odstraňování pryskyřic na URETANOVÉ,
POLYURETANOVÉ, ISOKYANÁTOVÉ,
akrylové, epoxidové, alkydové a polyesterové bázi a výrobků z nich (barvy, inkousty, lepidla atd).

Používá se k odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace. Vyniká extra rychlým zasycháním, bezezbytkovým odpařením (6- 8min) a unikátním povrchovým napětím. Je bez agresivního zápachu. 

 

Poskytuje bezpečnou náhradu za aceton, aromáty, ředidla a benzín. 

Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. 

 
Technický list ARED CZ

IMPASOL® GREEN

Absolutně bezpečný, nehořlavý, bezzápachový odmašťovač.

Rychlost odparu

10 – 12 min

KB index90

Balení

5 l, 20l a 200l

ultra-sound-60
Čištění ultrazvukem do 60°C

IMPASOL GREEN je absolutně bezpečný, nehořlavý, bezezbytkový, odmašťovač s vysokou odmašťovací silou. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky a obtížně odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.

 • Nehořlavý; 
 • Nevytváří výbušné prostředí; 
 • Absolutně bezpečný; 
 • Minimální uhlíková stopa (VOC) a žádné ekologické zatížení; 
 • Neohrožuje zdraví těch, kteří s ním přicházejí do styku; 
 • Při přepravě není zapotřebí ADR a není nutno ho skladovat jako hořlavinu.

Vyniká optimálním odpařováním (10 – 12 min), výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu a unikátním povrchovým napětím. Poskytuje bezpečnou náhradu za benzínové čističe, žíravé detergenty, líh (isopropyl alkohol) a ředidla.

 

 Je vhodný i pro ultrazvukové aplikace do 60°C.

Je bez agresivního zápachu. 

Technický list GREEN CZ

IMPASOL GREEN NEMÁ ŽÁDNÝ SYMBOL!!!

IMPASOL BLUESOLV

absolutně bezpečná přímá náhrada za hořlavý, nebezpečný alkohol a líh.

Rychlost odparu3-5 min.
KB index55
Balení5l, 20l a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C
Odstraňuje a odmašťuje lehce znečištěné povrchy minerálními, rostlinnými a živočišnými mazivy, některé konzervační oleje a vosky, „dopravní film“ a otisky rukou před další povrchovou úpravou a finálním čištěním. Využijete ve všech odvětvích strojírenského, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.
 
IMPASOL BLUESOLV je:
 • Bez všech CLP symbolů;
 • Absolutně zdraví bezpečný, bezzápachový; 
 • 100% biologicky odbouratelný, není nebezpečným odpadem; 
 • Šetrný ke všem povrchům; 
 • Optimální odpařování 3-5 min; 
 • Obsah VOC pouze 0,08 (snižování nákladů a evidence VOC látek – do 0,1 není potřeba evidovat); 
 • Účinný i při nízkých teplotách na rozdíl od vodných roztoků; 
 • Použitelný v ultrazvukové myčce ≤ 40°C při frekvencích 25 nebo 40kHz; 
 • Myje i otisky rukou, nedělá šmouhy; 
 • Výrazně zkracuje dobu odmašťování; 
 • Srovnatelná pořizovací cena; 
 • Vlastní výroba – možnost úpravy podle Vašich požadavků.          
Technický list BLUESOLV CZ

IMPASOL BLUESOLV NEMÁ ŽÁDNÝ SYMBOL!!!