IMPASOL® ODMAŠŤOVAČE

The IMPASOL ® range is a newly developed product that replaces carcinogenic and highly flammable products. They are designed for fast and highly effective removal of impurities from metals, plastics, gums, elastomers, paints, coatings and varnishes. Applicable in all branches of engineering, electrical engineering, packaging, agricultural and textile industries. Specially developed to remove wide range of impurities, oils, greases, vaseline, carbonized substances, waxes, resins, tar oils but also paints, varnishes, etc. used in industry where it greatly improves economic working and safety conditions.

They have much better degreasing properties then majority of traditional products, thanks to its wettability, its optimum speed of vapour and its easy application without dangerous elements. While using them you will avoid poisonous, carcinogenous (R 39, 40, 45, 46, 48, 49, 60, 61, 62), extremely flammable (R11, 12) and combustible (R19) thinners ( . They are anti- corrosive and biodegradable. KB Index specifies the value of strength of degreasing/removal, the bigger the stronger.

IMPASOL 2

Fast degreaser
Odpar9-10 min.
KB index32
Balení30 a 200l
Impasol 2 is the basic synthetic hydrocarbon completely different from conventional hydrocarbons. Does not contain aromatic benzenes. It is absolutely clean degreaser, odorless, usable in all sectors of engineering, electrical, packaging, agricultural and textile industries. ( It is usable for all types of metals, plastics, gums and elastomers.
With its safe composition, it is designed to degrease machinery and machine complexes in industry, with the rate of evaporation of 9-10 minutes. Impasol 2 is biodegradable.

IMPASOL 6

 Pomalý nehořlavý odmašťovač
Odpar30 min.
KB index31
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

Impasol 6 je absolutně čistý nehořlavý odmašťovač téměř bez zápachu na hydrokarbonové bázi.
Pomalejší odpaření dává delší čas pro důkladné rozpouštění mastnot z motorů, strojních zařízení a
soustav podvozků. Jemně a velmi účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, litiny,
barevných kovů, plastů, barevných a lakovaných povrchů.
Použitelný ve všech odvětvích strojírenského, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.

Impasol 6 je použitelný na všechny typy kovů, plastů, gum a elastomerů. Svým bezpečným složením je
určen k odmašťování strojů a strojních komplexů v průmyslu, kde není klasifikovaný jako hořlavá
látka.

Impasol 6 je biologicky odbouratelný.

IMPASOL ULTRA

Velmi silný odmašťovač/rozpouštědlo
Odpar15 min.
KB index90
Balení30 a 200l

Super odmašťovač a ředidlo za studena.

Nahrazuje perchlor, benzíny, acetony a aromáty. Rychlá odmašťovací a odstraňovací kapalina pro průmysl a strojírenství IMPASOL ULTRA je specificky vyvinutý jako RYCHLÉ ODMAŠŤOVACÍ ŘEDIDLO, nejsilnější z řady IMPASOL.

Nahrazuje nebezpečná, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty (mazut, dehet).

Impasol ULTRA je biologicky odbouratelný.

IMPASOL SPEED

Extra rychlý NEHOŘLAVÝ odmašťovač pro barvené a citlivé povrchy
Odpar5 min.
KB index34
Balení30 a 200l

IMPASOL SPEED je rychlá odmašťovací kapalina pro elektronický, optický, plastikářský a strojírenství průmysl. IMPASOL SPEED je vyroben podle nejnovějších požadavků z průmyslu.

SPECIÁLNĚ PRO PŘÍPRAVU POVRCHU PŘED DALŠÍ APLIKACÍ, kde záleží na rychlosti odparu a nehořlavosti. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a nečistoty před další povrchovou úpravou.

Rychlost odparu 5 minut.

Impasol SPEED je biologicky odbouratelný.

IMPASOL HARD

Extra silný NEHOŘLAVÝ odmašťovač/rozpouštědlo
Odpar15 min.
KB index117
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

Extra silná kapalina speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací. Odstraňuje znečištění, barvy, oleje, maziva, silikony, pryskyřice a lepidla nahrazuje perchlor, benzíny, acetony a ředidla.

Rychlá odmašťovací a odstraňovací kapalina pro průmysl a strojírenství.

IMPASOL HARD je specificky vyvinutý jako EXTRA SILNÝ RYCHLÝ NEHOŘLAVÝ ODMAŠŤOVAČ. Nahrazuje nebezpečná, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.

IMPASOL FAST

Extra silný odmašťovač s rychlým odpařováním
Odpar2-3 min.
KB index120
Balení30 a 200l
s RYCHLÝM odpařováním (2-3min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí.
Přímá náhrada nebezpečného acetonu a dalších ředidel. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné nečistoty (zbytky nevytvrdlých lepidel, tmelů, barev a laků) před další povrchovou úpravou.

IMPASOL ORANGE

Emulzní odmašťovač pro barvené a citlivé povrchy
Odpar7-9 min.
KB index50
Balení30 a 200l

IMPASOL ORANGE je rychlá odmašťovací a odstraňovací kapalina pro průmysl a strojírenství.

IMPASOL ORANGE je spojení dvou vynikajících odmašťujících kapalin v jeden naprosto unikátní RYCHLÝ BEZPEČNÝ ODMAŠŤOVAČ.

Jeho výhoda je v mikroemulzním obsahu přírodních terpenů (směs vysoce aktivních mikro-emulzních prvotřídních citrusových olejů), kteří výborně odstraňují emulzní oleje a konzervace.

SILNÁ KAPALINA “SPECIÁLNĚ PRO PŘÍPRAVU POVRCHU PŘED DALŠÍ APLIKACÍ”

Dále odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervačn í oleje a vosky, lepidla , inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.

IMPASOL SAFETY

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar6-7 min.
KB index120
Balení30 a 200l

Silná kapalina speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací.

  • odstraňuje znečištění, barvy, oleje, maziva, silikony, pryskyřice a lepidla
  • nahrazuje perchlor, benzíny, acetony a ředidla

Rychlá odmašťovací a odstraňovací kapalina pro průmysl a strojírenství

IMPASOL SAFETY je specificky vyvinutý jako RYCHLÝ BEZPEČNÝ ODMAŠŤOVAČ, nejbezpečnější z řady IMPASOL.

Nahrazuje nebezpečná, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.

Jeho fyzikálně-chemické charakteristické rysy jsou přímo srovnatelné s chlorovanými rozpouštědly. Navíc IMPASOL SAFETY řeší toxikologické a enviromentální problémy. Náhrada za odmašťovače jako je trichlor, perchlor, aceton, líh (isopropyl alkohol), benzíny a ředidla. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům. Garantujeme, že neobsahuje methylenchlorid, perchlorethylen, trichlorethylen, HCFC 141 B.

IMPASOL SAFETY je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním (6-7min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu. Unikátní povrchové napětí.

IMPASOL SAFETY JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.

IMPASOL ODORLESS 15

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar15 min.
KB index45
Balení30 a 200l

IMPASOL ODORLESS 15 je absolutně čistý odmašťovač bez zápachu použitelný ve všech odvětvích potravinářského, zdravotního, zemědělského, textilního průmyslu, kde je potřeba extra rychle odmašťovat s ohledem na ZÁPACH. Velmi stabilní silný antikorozivní odmašťovač s extra nízkým povrchovým napětím pro čištění dutých míst.

Rychlé odpařováním (15min.) a výrazné zlepšení přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí a velkou silou při rozpouštění je ideální univerzální odmašťovač.

Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a silikonové oleje a maziva před další povrchovou úpravou.

IMPASOL ODORLESS 27

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar27 min.
KB index45
Balení30 a 200l

IMPASOL ODORLESS 27 je absolutně čistý odmašťovač bez zápachu použitelný ve všech odvětvích potravinářského, zdravotního, zemědělského, textilního průmyslu, kde je

potřeba důkladně odmašťovat s ohledem na ZÁPACH. Velmi stabilní silný antikorozivní odmašťovač s extra nízkým povrchovým napětím pro čištění dutých míst.

Optimální odpařováním (27min.) a výrazné zlepšení přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí a velkou silou při rozpouštění je ideální pomalý univerzální odmašťovač pro velké plochy.

Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a silikonové oleje a maziva před další povrchovou úpravou.