IMPASOL® STRIPPER

ProduktBod vzplanutíRozpouštěcí sílaNahrazuje
STRIPPER 10041°C+ + + + +Dichlormetan, chlorovaná ředidla, ketony a aromáty
STRIPPER 20023°C+ + +Dichlormetan, ketony, acetony a aromáty
STRIPPER 30032°C+ + + +Dichlormetan , aceton, alkoholy, benzíny, xyleny, MEK a líhy
STRIPPER 40030°C+ + +Dichlormetan, chlorovaná ředidla, acetony a aromáty
STRIPPER 50061°C+ + +Toluen, ředidla, acetony, benzíny, xyleny, MEK

IMPASOL STRIPPER 100

Nejsilnější stripper
Balení5, 30 a 200 l
Odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel Nahrazuje produkty s metylchloridem (dichlormetanem) Extra silné rozpouštědlo „speciálně pro odstranění, čištění a ředění barev, pryskyřic, polymerů a lepidel na bázi alkydů, epoxidů, akrylů, polyuretanů, uretanalkydů a polyesterů“ IMPASOL® STRIPPER 100 je specificky vyvinutý pro extrémní odstranění barev, laků a polymerů, s rozšířenou účinností na pryskyřice, alkydy, polyestery a polyuretany. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy s UV polymerizací! Speciálně k odstranění akrylových pryskyřic, alkydů, alkyd-uretanů, vinylů, aminoplastů, acryliců, polyesterů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své SMÁČIVOSTI, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací bez nebezpečných faktorů. Jejím používáním se vyhnete jedovatým, karcinogenním a extrémně hořlavým ředidlům. Garantujeme bez metylenchloridu, který je klasifikován jako KARCINOGENNÍ R 40.

IMPASOL STRIPPER 200

Bezpečný stripper
Balení 5, 30 a 200 l

Bezpečný univerzální odstraňovač k odstranění, čištění a ředění široké škály barev, laků, pryskyřic a lepidel na bázi epoxidů, akrylů, alkydů, uretan alkydů a polyesterů.

Speciálně k odstranění akrylových, alkydových, alkyd-uretanových, vinylových, polyesterových jedno a dvousložkových barev používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje

ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a hlavně bezpečnostní podmínky. Je ideální k efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů včetně GRAFFITI, ale také na asfaltové emulze!

IMPASOL STRIPPER 300

Silný a ekonomický stripper
Balení 5, 30 a 200 l

Silný odstraňovač k odstranění, čištění a ředění široké škály barev, laků, pryskyřic, polymerů a lepidel na bázi epoxidů, PU epoxidů, uretan alkydů a polyesterů. Speciálně

k odstranění epoxidových pryskyřic, epoxiuretanů, polyesterů, fenolů, jednosložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své SMÁČIVOSTI a penetračním účinkům, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací bez nebezpečných faktorů. Jejím používáním se vyhnete jedovatým, karcinogenním a extrémně hořlavým ředidlům .

IMPASOL STRIPPER 400

Rychlý stripper
Balení 5, 30 a 200 l

IMPASOL STRIPPER 400 je RYCHLÝ odstraňovač barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě.

Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla a výrobky).

Speciálně k odstranění alkydových,vinilových a uretanových pryskyřic, epoxi-uretanů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jednosložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

IMPASOL STRIPPER 500

 Absolutně bezpečný odstraňovač barev a laků
Balení 5, 30 a 200 l
Čištění ultrazvukem do 40°C

Silný NEHOŘLAVÝ a BEZPEČNÝ stripper k odstranění a čištění široké škály barev, laků, pryskyřic, polymerů a i lepidel na bázi epoxidů, PU, uretan alkydů a polyesterů. Speciálně k odstranění epoxidových pryskyřic, epoxi-uretanů, polyesterů, fenolů, jednosložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své SMÁČIVOSTI a penetračním účinkům, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací bez nebezpečných faktorů. Ideální pro máčení, strojové aplikace a ultrazvukové čištění.