IMPASOL® SOLVENT

ProduktOdpařováníRozpouštěcí sílaBod vzplanutíNahrazuje
SOLVENT S 203 min+ + + +25°CAceton, ketony a aromáty
SOLVENT S 2515 min+ + +40°CAceton, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty
SOLVENT S 305 min+ +35°CAceton, alkoholy, benzíny, xyleny, MEK a líhy
SOLVENT S 6060 min+ + + +60°CDichlormetan, ketony, acetony a aromáty
SOLVENT S 708-10 min+ + + +42°CDichlormetan, ketony, acetony a aromáty
SOLVENT S 80150 min+ + +74°CDichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty
SOLVENT S 906 hodin+ + + + +50°CDichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty
SOLVENT S 95 GEL6 hodin+ + + + +50°CDichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty
SOLVENT SR10 min+ + +25°CAceton, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty

IMPASOL® SOLVENT S20

Silnější a bezpečnější náhrada za aceton
Balení30 a 200l

IMPASOL® SOLVENT S 20 je specificky vyvinutý jako okamžitá náhrada acetonu k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.
Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní ( barvy, inkousty, lepidla a výrobky ).
Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace.
Čistí před koncem POLYMERIZACE většinu inkoustů, barev, laků, pryskyřic a lepidel.
Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

 • žádné nebezpečí pro životní prostředí
 • 100% biologicky odbouratelný
 • žádné nebezpečí pro uživatele produktu
 • excelentní účinnost

IMPASOL® SOLVENT S25

 Speciálně pro PU, epoxi a pryskyřice
Balení30 a 200l

IMPASOL SOLVENT S25 je specificky vyvinutý jako rychlé odmašťovací ředidlo
barev, laků, polymerů a lepidel. Nahrazuje nebezpečná a karcinogenní ředidla.
Odstraňuje barvy na bázi “glycerophatalic”, polyuretanu, uretal-alkydů, produkty
na bázi polyesterů, vinylů. Dále velice dobře odstraňuje pryskyřice v barvách,
lacích a lepidlech ( včetně lepidel z pásek). Jeho rozpouštěcí síla odstraňuje i
pigmenty velké škály barev. Umožňuje rychlé změny barev bez zbytkového spektra. Ideální pro čistící aplikace míchačů, robotů a pistolí od barev, inkoustů a lepidel.
Vynikající rozpouštědlopro pryskyřice použité v barvách, inkoustech a
lepidlech.

Náhrada za odstraňovače barev jako trichlor, perchlor a benzíny s vysokou odmašťovací sílou a
rychlostí odpařování, unikátní povrchové napětí. Bezezbytkový odmašťovač,
používá se i jako odmašťovadlo povrchů s optimálním odpařováním a výrazným zlepšením
přilnavosti k povrchu. Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů,
jednosložkových systémů a zbytků lepidel.

IMPASOL SOLVENT S 25 JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně zlepšuje bezpečnostní a
pracovní podmínky a chrání životní prostředí. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a
hořlavým ředidlům.

IMPASOL SOLVENT S 25 výborně čistí a odstraňuje:

 • SAN kopolymery
 • Eva kopolymery – Vinyly
 • alkydy
 • akryly modifikované alkydovou pryskyřicí
 • polyesterové inkousty, laky a barvy

IMPASOL® SOLVENT S30

 Odstraňovač celulózových barev, laků a lepidel
Balení30 a 200l

IMPASOL SOLVENT S30 je specificky vyvinuté extra rychlé odmašťovací ředidlo “speciálně pro celulózu”. Nahrazuje ředidla na bázi XYLENU a směsí MEK. Specificky vyvinutý pro odstranění nečistot a ředění od celulozy a výrobků z ní ( barvy, inkousty, lepidla ). Je velice účinný na vodou ředitelné systémy, PVA, hydroxalkylových a karboxyalkylových celulózách, celulozových acetátech a nitrocelulózách. Rychlý odpar 5min.

Používá se i jako odmašťovadlo povrchů s optimálním odpařováním a výrazným zlepšením přilnavosti povrchu. Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrzených systémů PVA.

IMPASOL SOLVENT S30 lze opláchnout vodou teplou i studenou pod nízkým i
vysokým tlakem, a tím velice snižuje ekonomické náklady.
IMPASOL SOLVENT S30 JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ.
Výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání
životní prostředí. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

 

IMPASOL® SOLVENT S60

 Nehořlavé rozpouštědlo pro výplach systémů
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C
 • Čistí před koncem polymerace většinu inkoustů, barev, laků, pryskyřic, PU a lepidel.
 • Velice vhodný i pro vodou ředitelné barvy a systémy (i latexové systémy).
 • Pomalý odpar 59 min.
 • Nahrazuje dichlormetan, ketony, acetony a aromáty.

IMPASOL SOLVENT S 60 je specificky vyvinutý jako okamžitá náhrada k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel na bázi pryskyřice a polyuretanu používaných ve výrobě míchacích, dávkovacích systémů a tanků. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. Zřetelně redukuje odpad. Vynikající slévání nečistot v sběrných mělkých nádržích. Přizpůsobený pro čištění postřikovacím nebo proplachovacím čisticím strojem.
Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic a polyuretanů na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla).

Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace.
Čistí před koncem polymerizace většinu inkoustů, barev, laků, pryskyřic, PU a lepidel. Velice vhodný i pro vodou ředitelné barvy a systémy ( i latexové systémy ).
IMPASOL SOLVENT S 60 s vysokým bodem vznícení (64°C) je také určený pro odmašťování a čištění maziv, vazelín a olejů zejména z dávkovach /výrobních/ zařízení.
Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

 

IMPASOL® SOLVENT S70

 Rychlé, silné univerzální rozpouštědlo barev a laků
Balení30 a 200l

Nahrazuje Technický benzín, Ketony, Aceton a další rozpouštědla na bázi aromátů.

IMPASOL SOLVENT S 70 je specificky vyvinutý k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní ( barvy, inkousty, lepidla ).

Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace.

Čistí před koncem polymerizace většinu inkoustů, barev, laků, pryskyřic a lepidel. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

 • Čistič za studena
 • Extra rychlé odpařování
 • Antikorozivní
 • Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
 • Extrémní odstraňovací síla
 • Unikátní povrchové napětí
 • Bezezbytkový odmašťovač

IMPASOL® SOLVENT S80

 Absolutně bezpečný odstraňovač barev, laků a lepidel
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 60°C

Specificky vyvinutý pro odstranění vodou ředitelných systémů, PVA, hydroxyalkylových a karboxyalkylových celulóz, celulozových acetátů a nitrocelulóz.

Velmi pomalý odpar 150min vhodný pro výplach a máčení. Nahrazuje ředidla na bázi xylenu, isopropyl alkoholu ( líh ), acetonu a směsí MEK.

POPIS
IMPASOL SOLVENT S80 je specificky vyvinutý pro odstraňování nesesítěných polymerů, barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Umožňuje eliminaci zbytkových stop na šroubech z polymerů při průtlačném lisování, ale také na formách, strojích nebo jejich částech. Unikátní rozpouštědlo kontaktních lepidel (dokonce i pryskyřic) sesítěných pod UV.
IMPASOL SOLVENT S80 je velmi účinný na karboxalkydových celulózách. Čistí a odstraňuje před koncem polymerizace většinu barev, laků, inkoustů, pryskyřic a lepidel. Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní ( barvy, inkousty, lepidla ). Efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před zesítěním. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.

BIOLOGICKY SNADNO ODBOURATELNÝ

Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

 

IMPASOL® SOLVENT S90

 Extra silný univerzální odstraňovač
Balení5, 30 a 200l

IMPASOL® SOLVENT S90 je specificky vyvinutý pro extrémní odstranění všech typů barev, laků a inkoustů, účinnost rozšířena o pryskyřice. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy s UV polymerizací!

Speciálně k odstranění glycerofosforečných kyselin, plasty na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, acrylic, polyesterů,
fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje
ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

Tento produkt umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své SMÁČIVOSTI, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací bez nebezpečných faktorů. Jejím
používáním se vyhnete jedovatým, karcinogenním a extrémně hořlavým ředidlům. IMPASOL® SOLVENT S90 se nechá opláchnout vodou pod nízkým tlakem a tím velice snižuje ekonomické náklady a rychlost odpaření.

Garantujeme bez metylenchloridu, který je klasifikován jako KARCINOGENNÍ R 40.

 

IMPASOL® SOLVENT S95 GEL

 Extra silný univerzální gelový odstraňovač
Balení5, 30 a 200l

IMPASOL® SOLVENT S95 GEL je specificky vyvinutý pro extrémní odstranění všech typů barev, laků a inkoustů, účinnost rozšířena o pryskyřice. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy s UV polymerizací !!!

Speciálně k odstranění glycerofosforečných kyselin, plasty na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, acrylic, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

Tento produkt umožňuje snížit používané množství až o 40% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své SMÁČIVOSTI, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací bez nebezpečných faktorů. Jejím používáním se vyhnete jedovatým, karcinogenním a extrémně hořlavým ředidlům.

IMPASOL® SOLVENT S95 GEL se nechá opláchnout vodou pod nízkým tlakem a tím velice snižuje ekonomické náklady a rychlost odpaření.

Garantujeme bez metylen chloridu (dichlormethanu), který je klasifikován jako KARCINOGENNÍ R 40.

 

IMPASOL® SOLVENT SR

 Odstraňovač PU, epoxi barev, laků a lepidel. Recyklovatelný
Balení30 a 200l

Extra silné rozpouštědlo “Speciálně pro inkousty – barvy, pryskyřice alkydové a uretanové”

Rychlý odpar 10min. Nahrazuje KETON, DICHLORMETAN, ACETÁT a AROMATICKÉ LÁTKY

IMPASOL SOLVENT SR je specificky vyvinutý jako PŘÍMÁ NÁHRADA za KETON, DICHLORMETAN, ACETATY a AROMATICKÉ látky pro odstranění a rozpouštění inkoustů. Velmi nízký zápach.
IMPASOL SOLVENT SR se velmi rychle odpařuje a tím se vyvarujeme zpomalení prací při
opětovném zavedení do provozu. Zřetelně redukuje odpad. Vynikající slévání nečistot v sběrných mělkých nádržích.

Přizpůsobený pro čištění postřikovacím nebo proplachovacím čisticím strojem.
IMPASOL SOLVENT SR je účinný na alkydové pryskyřice jako uretany modifikovaný alkydové
pryskyřice.

 • Unikátní čistící a rozpouštěcí síla.
 • Velmi dobrá odstraňovací kapacita.

Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla, toxické nebo karcinogenní látky, alergeny a není toxický pro
reprodukci. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.