IMPASOL® SOLVENT

Řada IMPASOL® SOLVENT je vyvinuta pro rychlé a vysoce účinné odstranění všech typů barev, laků a povlaků. Produkty této řady odstraňují též širokou škálu pryskyřic (akrylové, vinylové, epoxidové, esterové, polyuretanové, polyesterové, kompozitní pryskyřice, atd.), dále pak vinyly, aminoplasty, acrylic. plasty a lepidla, polyestery, fenoly, PU pěny a lepidla, jedno-dvou-třísložkové epoxidové pryskyřice, jedno a dvousložkové polyuretany používané v průmyslu.

Jsou ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale jsou vhodné také na dvousložkové systémy, kompozitní systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy s UV polymerizací.


Výrazně zlepšují bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí. Jejich používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

Jsou biologicky odbouratelné

ProduktyOdpařováníRozpouštěcí sílaBod vzplanutíNahrazuje
SOLVENT S 1010 min+ + + + +90°CBenzín, ředidla, aromáty
SOLVENT S 203 min+ + + +25°CAceton, ketony a aromáty
SOLVENT S 2515 min+ + +40°CAceton, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty
SOLVENT S 305 min+ +35°CAceton, alkoholy, benzíny, xyleny, MEK a líhy
SOLVENT S 6060 min+ + + +60°CDichlormetan, ketony, acetony a aromáty
SOLVENT S 708-10 min+ + + +42°CDichlormetan, ketony, acetony a aromáty
SOLVENT S 80150 min+ + +74°CDichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty
SOLVENT S 906 hodin+ + + + +50°CDichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty
SOLVENT S 95 GEL6 hodin+ + + + +50°CDichlormetan, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty
SOLVENT SR10 min+ + +25°CAceton, chlorovaná ředidla, benzíny a aromáty

IMPASOL® SOLVENT S10

Nehořlavý odstraňovač PU, PUR, PUD a PIR
Balení5,30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 60°C

IMPASOL SOLVENT S10 je ideální pro univerzální odstraňování pryskyřic a PU na jakékoli bázi (PU, PUR, PUD a PIR) a jejich produktů (barev, inkoustů a lepidel).                                                                                                                                                          

Zajišťuje vysoce účinné a hospodárné odstraňování široké škály nátěrů, jednosložkových systémů, termosetových systémů a dokonce i systémů s polymerací PUR a PIR před ukončením polymerace.                                                                           

Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, silikony a obtížně odstranitelné nečistoty (topný olej, dehet). Lze ředit vodou. Skvěle funguje v ultrazvukové myčce nádobí do 60 °C. Poskytuje bezpečnou náhradu za benzínové čističe, rozpouštědla a aceton.                                             

Extrémně snižuje uhlíkovou stopu, obsah VOC pouze 7 % !!!

Technický list

IMPASOL® SOLVENT S20

Silnější a bezpečnější náhrada za aceton
Balení30 a 200l

IMPASOL® SOLVENT S 20 je speciálně vyvinut jako okamžitá náhrada acetonu pro odstraňování barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.                                                                                         

Je ideální pro univerzální odstraňování pryskyřic na jakémkoli podkladu a výrobků z nich vyrobených ( barev, inkoustů, lepidel a výrobků ).                                                                                                                                                                                                   

Vysoce účinné a ekonomické odstraňování široké škály nátěrů, jednosložkových systémů, systémů vytvrzovaných teplem a dokonce i UV polymerizovaných systémů před ukončením polymerizace.                                                                    

Čistí většinu barev, nátěrů, laků, pryskyřic a lepidel před koncem POLYMERIZACE. Jeho použitím se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.                                                                                                                                                                        

 • žádné nebezpečí pro životní prostředí
 • 100% biologicky odbouratelný
 • žádné nebezpečí pro uživatele produktu
 • excelentní účinnost

  IMPASOL® SOLVENT S25

   Speciálně pro PU, epoxi a pryskyřice
  Balení30 a 200l

  IMPASOL SOLVENT S25 je speciálně vyvinutý jako rychlé odmašťovací ředidlo barev, laků, polymerů a lepidel. Nahrazuje nebezpečná a karcinogenní ředidla.                                                                                                                                            

  Odstraňuje barvy na bázi „glycerophatalic“, polyuretanu, uretal-alkydů, výrobky na bázi polyesteru, vinylu. Velmi dobře odstraňuje také pryskyřice v barvách, lacích a lepidlech (včetně lepicích pásek). Jeho rozpouštěcí schopnost odstraňuje také pigmenty široké škály barev. Umožňuje rychlé změny barev bez zbytkového spektra. Ideální pro čištění barev, inkoustů a lepidel z míchaček, robotů a pistolí. Vynikající rozpouštědlo pro pryskyřice používané v barvách, inkoustech a lepidlech.                                                                                                                                                                                                  

  Náhrada odstraňovačů nátěrů, jako jsou trichlor, perchlor a benzíny, s vysokou odmašťovací silou a rychlostí odpařování, jedinečné povrchové napětí. Odmašťovač beze zbytků, používá se také jako povrchový odmašťovač s optimálním odpařováním a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu. Vysoce účinné a hospodárné odstraňování široké škály nátěrů, jednosložkových systémů a zbytků lepidel.                                                                                                                                 

  ROZPOUŠTĚDLO IMPASOL S 25 JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ. Výrazně zlepšuje bezpečnost a pracovní podmínky a chrání životní prostředí. Jeho použitím se vyhnete toxickým, nebezpečným a hořlavým rozpouštědlům.                                 

  IMPASOL SOLVENT S 25 výborně čistí a odstraňuje:

  • SAN kopolymery
  • Eva kopolymery – Vinyly
  • alkydy
  • akryly modifikované alkydovou pryskyřicí
  • polyesterové inkousty, laky a barvy

   IMPASOL® SOLVENT S30

    Odstraňovač celulózových barev, laků a lepidel
   Balení30 a 200l

   IMPASOL SOLVENT S30 je speciálně vyvinuté extra rychlé odmašťovací ředidlo „speciálně na celulózu“. Nahrazuje ředidla na bázi XYLENU a směsi MEK. Speciálně vyvinutý pro odstraňování nečistot a ředidel z celulózy a celulózových výrobků ( barvy, inkousty, lepidla ). Je velmi účinný na vodou ředitelné systémy, PVA, hydroxalkylové a karboxyalkylové celulózy, acetáty celulózy a nitrocelulózy. Rychlé odpařování 5 min.                                                                                               

   Používá se také jako povrchový odmašťovač s optimálním odpařováním a výrazným zlepšením přilnavosti povrchu. Vysoce účinné a ekonomické odstraňování široké škály nátěrů, jednosložkových systémů, tepelně vytvrzených PVA systémů.                                                                                                                                                                                                         

   IMPASOL SOLVENT S30 lze oplachovat teplou i studenou vodou pod nízkým i vysokým tlakem, čímž se výrazně snižují ekonomické náklady.                                                                                                                                                                                        

   Výrazně zlepšuje bezpečnost a pracovní podmínky a chrání životní prostředí. Jeho použitím se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým rozpouštědlům.

                                                                                                                                                                                                                       

   ROZPOUŠTĚDLO IMPASOL S30 JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ.

   Technický list

   IMPASOL® SOLVENT S60

    Nehořlavé rozpouštědlo pro výplach systémů
   Balení30 a 200l
   Čištění ultrazvukem do 40°C
   • Čistí před koncem polymerace většinu inkoustů, barev, laků, pryskyřic, PU a lepidel.
   • Velice vhodný i pro vodou ředitelné barvy a systémy (i latexové systémy).
   • Pomalý odpar 59 min.
   • Nahrazuje dichlormetan, ketony, acetony a aromáty.

   IMPASOL SOLVENT S 60 je určen k odstraňování barev, laků, inkoustů a lepidel na bázi pryskyřic a polyuretanů používaných při výrobě směšovacích a dávkovacích systémů a nádrží, které se na sebe vážou.                                               

   Tím se výrazně snižuje množství odpadu. Je přizpůsoben k čištění pomocí rozprašovacího nebo oplachovacího čisticího stroje.                                                                                                                                                                                              

   Díky pomalému odpařování dochází k minimálním ztrátám při odpařování. Skvěle funguje v ultrazvukové myčce nádobí až do teploty 40 °C.

                   

   Technický list

   IMPASOL® SOLVENT S70

    Rychlé, silné univerzální rozpouštědlo barev a laků
   Balení30 a 200l

   IMPASOL SOLVENT S70 je univerzální technický odstraňovač barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Je určen k odstraňování pryskyřic a uretanů na jakémkoli podkladu a jeho výrobcích (barvy, inkousty, lepidla).                                      

   Nahrazuje technický benzín, ketony, aceton a další rozpouštědla na bázi aromatických látek. Účinně odstraňuje širokou škálu nátěrových hmot, jednosložkových systémů, termosetových systémů a dokonce i UV polymerizačních systémů před ukončením polymerizace.                                                                                                                                                                        

   • Čistič za studena
   • Extra rychlé odpařování
   • Antikorozivní
   • Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
   • Extrémní odstraňovací síla
   • Unikátní povrchové napětí
   • Bezezbytkový odmašťovač

    IMPASOL® SOLVENT S80

     Absolutně bezpečný odstraňovač barev, laků a lepidel
    Balení30 a 200l
    Čištění ultrazvukem do 60°C

    IMPASOL SOLVENT S80 je mimořádně silná, nehořlavá, absolutně bezpečná kapalina, která odstraňuje nezesíťované polymery, barvy, laky, lepidla a inkousty. Umožňuje odstranění zbytkových stop polymerů na šroubech při vytlačování, ale také na formách, strojích nebo jejich částech.                                                                                                                                             

    Účinné, bezpečné a ekonomické odstraňování široké škály nátěrů, kontaktních lepidel, tepelně vytvrzujících systémů a dokonce i UV polymerizace. Díky dlouhému odpařování je ideální tam, kde je nutné nechat produkt působit po dlouhou dobu bez ztráty odpařování. Minimalizuje ztráty odpařováním.                                                                                                              

    Speciálně vyvinutý pro odstraňování vodou ředitelných systémů, PVA, hydroxyalkylových a karboxyalkylových celulóz, acetátů celulózy a nitrocelulóz.                                                                                                                                                                           

    Velmi pomalé odpařování 150 min vhodné pro oplachování a namáčení. Nahrazuje ředidla na bázi xylenu, isopropylalkoholu (alkoholu ), acetonu a směsí MEK. Jeho použitím se vyhnete toxickým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.                                                                                                                                                                                                     

    Lze jej ředit vodou. Skvěle funguje v ultrazvukové myčce nádobí do 60 °C.

    SNADNO BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ

    Technický list

    IMPASOL® SOLVENT S90

     Extra silný univerzální odstraňovač
    Balení5, 30 a 200l
    Čištění ultrazvukem do 40°C

    IMPASOL SOLVENT S90 je nejsilnějším odstraňovačem této řady, který nahrazuje dichlormethan a jeho produkty. Je určen speciálně k odstraňování silných vrstev pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jednosložkových a dvousložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů (PUR, PUD a PIR), PU pěn, práškových nátěrů a dalších speciálních nátěrů používaných v průmyslu.                                                                                                                                                                                           

    Výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky. Jeho použitím se vyhnete jedovatým, karcinogenním a extrémně hořlavým ředidlům.                                                                                               

    IMPASOL® SOLVENT S90 lze oplachovat vodou pod nízkým tlakem, čímž se výrazně snižují ekonomické náklady a míra odpařování.                                                                                                                                                                                                        

    Díky dlouhému odpařování je ideální tam, kde je třeba, aby přípravek působil dlouhou dobu bez ztráty odpařování. Výrobek lze oplachovat vodou pod nízkým tlakem, čímž se snižují ekonomické náklady. Skvěle funguje v ultrazvukové myčce nádobí do teploty 40 °C.

                     

    Technický list

    IMPASOL® SOLVENT S95 GEL

     Extra silný univerzální gelový odstraňovač
    Balení5, 30 a 200l

    IMPASOL SOLVENT S95 GEL je gelová verze výrobku S 90, která je náhradou za dichlormethan a jeho produkt.

                                                                                                                                                                                                                       

    IMPASOL® SOLVENT S95 GEL je speciálně vyvinutý pro extrémní odstraňování všech typů barev, laků a inkoustů, účinnost je zvýšena pryskyřicemi. Je ideální pro vysoce účinné a ekonomické odstraňování široké škály nátěrů, ale také pro dvousložkové systémy, systémy vytvrzované teplem a dokonce i UV polymerizované systémy !!!                                            

    Tento produkt umožňuje snížit množství použitých prostředků až o 40 % ve srovnání s běžnými produkty. Výrobek lze oplachovat vodou pod nízkým tlakem, čímž se snižují ekonomické náklady. Díky své gelové formě a dlouhému odpařování je vhodný pro vertikální aplikace s dlouhou dobou expozice.

                      

    Technický list

    IMPASOL® SOLVENT SR

     Odstraňovač PU, epoxi barev, laků a lepidel. Recyklovatelný
    Balení30 a 200l

    IMPASOL SOLVENT SR je určen k odstraňování polyuretanových, uretanových, polyesterových, alkydových a vinylových pryskyřic, které na sebe váže, a tím výrazně snižuje množství odpadu. Přípravek neabsorbuje barviva z pryskyřic, díky svým samočisticím vlastnostem jej lze použít několikrát.                                                                                                                                 

    Poskytuje náhradu ketonu, dichlormethanu, acetátů a aromátů k odstraňování a rozpouštění barev. Vyznačuje se jedinečnou čisticí a rozpouštěcí silou a nízkým zápachem.                                                                                                                      

    IMPASOL SOLVENT SR se velmi rychle odpařuje, a proto nedochází ke zpomalení práce při opětovném uvedení do provozu. Je přizpůsoben pro čištění pomocí rozprašovače nebo oplachovacího čisticího stroje.                                                                                                            

    • Unikátní čistící a rozpouštěcí síla.
    • Velmi dobrá odstraňovací kapacita.

    Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla, toxické nebo karcinogenní látky, alergeny a není toxický pro reprodukci. Jeho použitím se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým rozpouštědlům.

                    

    Technický list