IMPASOL® ODMAŠŤOVAČE

Produkty řady Impasol jsou vyráběny dle nejnovějších požadavků a předpisů REACH z oblasti bezpečné chemie, pracovních předpisů a ochrany životního prostředí.

Neustále vyvíjíme bezpečnější a účinnější produkty dle trendů udržitelnosti a obnovitelnosti a hledáme nové bezpečné chemické látky.

Vyrábíme a vyvíjíme nové směsi, které jsou nehořlavé, nezapáchající, snadno biologicky odbouratelné, bezpečné pro životní prostředí a pro člověka při práci s nimi.

Uvádíme na trh produkty s minimálním VOC (těkavý organický uhlík-uhlíková stopa).

Pokořili jsme desítky let zažité názory, že není bezpečná náhrada acetonu, benzínu a lihu.

Mezi naše produkty patří například:

 •     nezapáchající bezpečná náhrada za aceton s rozšířením pro polyuretany IMPASOL ARED;
 •     absolutně bezpečná náhrada za benzínový čistič IMPASOL GREEN;
 •     absolutně bezpečná náhrada za isopropylalkohol IMPASOL HCA IPA.

Bezpečnostní listy vyhotovujeme sami podle nejnovějších nařízení REACH (od 1. 1. 2020 včetně UFI kódů).

Žádný produkt uvedený v tomto katalogu není KARCINOGENNÍ, MUTAGENNÍ ANI REPROTOXICKÝ.

Emise VOC/těkavý organický uhlík/ mají velký podíl na tvorbě fotochemického smogu a přízemního ozonu a přispívají ke globálnímu skleníkovému efektu, čímž také negativně ovlivňují zdraví člověka. Proto se snažíme o minimální obsah VOC, čímž snižujeme uhlíkovou stopu.

KB Index určuje hodnotu síly odmaštění/odstranění. Čím je KB Index vyšší, tím je odmaštění silnější.

Pro porovnání – KB Index benzínového čističe je 32-36.

Vysvětlivky ke katalogu:

                                     

Produkty označené tímto symbolem nejsou nebezpečné pro životní prostředí, u ostatních pracujeme na jejich vylepšení.

Symbol uvádějící vhodnost pro ultrazvuk s udanou teplotou.

IMPASOL® ACET

Univerzální extra rychle čistící kapalina na barvy, inkousty, laky, pryskyřice a lepidla nahrazuje aceton a aromáty
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL® ACET je specificky vyvinutý jako okamžitá náhrada ACETONU k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla a výrobky).                                                                                                                                                    

Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace.                                                                                    

Čistí před koncem POLYMERIZACE většinu inkoustů, barev, laků, pryskyřic a lepidel.
Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

                 

Technický list

IMPASOL® ARED

Bezpečná náhrada acetonových a polyuretanových ředidel s minimálním zápachem

Balení5l, 20l a 200l

Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL ARED je okamžitá náhrada acetonu, acetonových a polyuretanových ředidel k vysoce účinnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Je určen speciálně na odstraňování pryskyřic na URETANOVÉ, POLYURETANOVÉ, ISOKYANÁTOVÉ, akrylové, epoxidové, alkydové a polyesterové bázi a výrobků z nich (barvy, inkousty, lepidla atd). Používá se k odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace. Vyniká extra rychlým zasycháním, bezezbytkovým odpařením (6-8min) a unikátním povrchovým napětím. Je bez agresivního zápachu. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.

 

Poskytuje bezpečnou náhradu za aceton, aromáty, ředidla a benzín.

 

Technický list

IMPASOL® ANTISILIKON

Rychlý BEZEZBYTKOVÝ odmašťovač

Balení5l, 20l a 200l

IMPASOL® ANTISILIKON:

 • Vysoká rychlost zasychání a bezezbytkové odpaření (barvení, lakování)
 • Biologická odbouratelnost (mytí v zemědělském průmyslu, odmašťování konstrukcí)
 • Ideální pro odmašťování s rychlým odparem před barvením a lepením
 • Velice silné rozpouštědlo většiny olejů (včetně silikonových), tuků a vazelín (včetně antiseizů).
 • Unikátně rozpouští vosky a pryskyřice
 • Zvyšuje přilnavost barev a laků
 • Vysoká odmašťovací síla
 • Je antikorozivní a slučitelný s většinou plastů

IMPASOL® ANTISILIKON je speciální odmašťovač naprosto odlišný od klasických uhlovodíků. Neobsahuje aromatické benzeny. Je použitelný ve všech odvětvích automobilového, strojírenského, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.

Výborně a bezezbytkově odstraňuje prach, vosk, maziva, oleje a silikon. Jemně a účinně odstraňuje mastnotu, nečistoty z plastů a barvených a lakovaných povrchů (nutně otestovat slučitelnost). Svým bezpečným složením je určen i k odmašťování strojů a strojních komplexů v průmyslu, kde není klasifikován jako CMR látka (karcinogenní, mutagenní, reprotoxická).

IMPASOL® ANTISILIKON je silný odmašťovač před lepením, lakováním, barvením nebo další povrchovou úpravou (např. galvanizací). Vhodný do balicího a zpracovatelského průmyslu.

 

Technický list

IMPASOL 2

Rychlý odmašťovač
Odpar9-10 min.
KB index32
Balení30 a 200l

IMPASOL 2 je absolutně čistý, silný odmašťovač beze zbytků a bez agresivního zápachu. Odstraňuje nečistoty, oleje, maziva, silikony a vosky. Použitelný na všechny druhy kovů, plastů, pryží a elastomerů, nepoškozuje povrch materiálů (nenapadá pěnový polystyren). Vyznačuje se rychlostí odpařování 9-10 minut, je téměř bez zápachu. Nedráždí kůži, oči ani dýchací cesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Impasol 2 je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za karcinogenní a toxická odmašťovadla, jako jsou aceton, toluen, rozpouštědla a aromáty.

 

Technický list

IMPASOL 6

 Pomalý nehořlavý odmašťovač
Odpar30 min.
KB index31
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL 6 je silný, nehořlavý odmašťovač na bázi uhlovodíků, který nezanechává zbytky. Odstraňuje nečistoty, nevytvrzené nátěry, oleje, tuky, silikony a vosky. Je použitelný na všechny druhy kovů, plastů, pryží a elastomerů, nepoškozuje povrch materiálů (nenapadá pěnový polystyren). Ideální pro odmašťování ve vanách a na stolech.                     

Pomalejší odpařování poskytuje delší čas na důkladné rozpuštění maziva z motorů, strojů a podvozkových systémů. Jemně a velmi účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z oceli, litiny, neželezných kovů, plastů, lakovaných a lakovaných povrchů. Vhodné pro usazené nečistoty na velkých plochách. Ideální pro čištění ultrazvukem do 40 °C. Impasol 6 je téměř bez zápachu, antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za hořlavé, karcinogenní a toxické odmašťovací prostředky, jako jsou nebezpečné aromatické látky, toluen a rozpouštědla.                                                                                                                                                                                                                                                                

Použitelný ve všech odvětvích strojírenství, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.

Impasol 6 je biologicky odbouratelný.

                      

Technický list

IMPASOL ULTRA

Velmi silný odmašťovač/rozpouštědlo
Odpar15 min.
KB index90
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL ULTRA je extra rychlé a studené odmašťovací rozpouštědlo.

Nahrazuje nebezpečná, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovadla (perchloráty, benzeny, acetony a aromáty). Rychlé odmašťovací a řezné rozpouštědlo pro průmysl a strojírenství IMPASOL ULTRA je speciálně vyvinutý jako RYCHLÉ odmašťovadlo a patří k nejsilnějším z řady IMPASOL.                                                                                                                       

Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, nevytvrzené barvy, tmely, pryskyřice a těžko odstranitelné nečistoty (tuky, dehet, topný olej, tavicí kalafunu, palmový a řepkový olej).                                                                                                                                                             

IMPASOL ULTRA má ideální rychlost odpařování. Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný.

       

Technický list

IMPASOL SPEED

Extra rychlý NEHOŘLAVÝ odmašťovač pro barvené a citlivé povrchy
Odpar5 min.
KB index34
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL SPEED je nehořlavý odmašťovač s extra rychlým odpařováním a beze zbytků na lakovaných a citlivých površích. Ideální pro použití v elektronickém, optickém, plastikářském a strojírenském průmyslu. Je určen k čištění jemných nečistot, čistí velmi rychle a za sucha. Je antikorozní, vyniká vynikající rychlostí odpařování 5 minut. Navržen speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací, kde záleží na rychlosti odpařování a nehořlavosti. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinné a živočišné tuky, oleje, konzervační oleje a měkké vosky, lepidla, inkousty, nevytvrzené barvy, tmely a pryskyřice a další nečistoty ve vrstvách rozpouštědel.                                                                                                                                            

Impasol SPEED je bez zápachu, odolný proti korozi, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za hořlavá, toxická a karcinogenní odmašťovadla, jako je aceton, alkohol (izopropylalkohol), aromáty a rozpouštědla.       

Je vhodný i pro ultrazvukové aplikace do 40 °C.

 

Technický list

IMPASOL HARD

Extra silný NEHOŘLAVÝ odmašťovač/rozpouštědlo
Odpar15 min.
KB index117
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL HARD je extra silný nehořlavý odmašťovač a rozpouštědlo pro použití za studena i za tepla. Je vyvinut jako extra silná kapalina speciálně pro přípravu povrchu před dalším použitím, pro průmysl a strojírenství. Je nejsilnější z řady IMPASOL. Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická, řezná, silikonová, rostlinná a živočišná maziva a oleje, silikon, konzervační oleje a tvrdé vosky, parafíny, lepidla, barvy, tmely, lanolin, pryskyřice a těžko odstranitelné nečistoty (topný olej, dehet, tavicí kalafunu , palmový a řepkový olej). Odstraňuje dokonce i přepálené a zuhelnatělé oleje a maziva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Impasol HARD nemá agresivní zápach, má jedinečnou smáčecí sílu 23,2 dynů. Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za hořlavá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovadla, jako jsou perchlorát, xylen, toluen, aceton, aromáty a rozpouštědla.

                 

Technický list

IMPASOL FAST

Extra silný odmašťovač s rychlým odpařováním
Odpar2-3 min.
KB index120
Balení30 a 200l

IMPASOL FAST je rychlý odmašťovač s velmi vysokou odmašťovací silou. Je jedním z nejsilnějších v řadě IMPASOL. Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická, silikonová, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, tuky, inkousty, barvy, pryskyřice, tmely a těžko odstranitelné nečistoty (zbytky nevytvrzených lepidel, tmelů, barev a laků) za studena. Určeno speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací.                                                                            

IMPASOL FAST se vyznačuje mimořádně rychlým odpařováním (2-3 min.), Výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu a jedinečným povrchovým napětím. Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. poskytuje náhradu za karcinogenní a toxická odmašťovadla, jako je aceton, alkohol (izopropylalkohol), toluen, aromáty, perchlor a rozpouštědla.

                   

Technický list

IMPASOL ORANGE

Emulzní odmašťovač pro barvené a citlivé povrchy
Odpar7-9 min.
KB index50
Balení30 a 200l

IMPASOL ORANGE je jedinečný rychlý odmašťovač pro bezpečné odmašťování plastů a citlivých povrchů. Jeho předností je mikroemulzní obsah přírodních terpenů (směs vysoce aktivních mikroemulzních prvotřídních citrusových olejů), které dokonale odstraňují zbytky lepidel z pásek, žvýkaček, emulzních olejů a konzervantů, emulzních vosků, mastných nečistot na vodní bázi.                                                                                                                                                                              

IMPASOL ORANGE má optimální odpařování (7-9 min). Má příjemnou pomerančovou vůni. Je antikorozní a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za karcinogenní a toxická odmašťovadla, jako je perchlor, xylen, aceton, alkohol (izopropylalkohol), aromáty a rozpouštědla.

                       

Technický list

IMPASOL SAFETY

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar6-7 min.
KB index120
Balení30 a 200l

IMPASOL SAFETY je výkonný, rychlý, absolutně bezezbytkový a bezpečný odmašťovač a odstraňovač za studena. Jeho jedinečné suché složení „beze zbytků“ znamená, že se po čištění jednoduše odpaří a zanechá povrch zcela bez nečistot.                                                   

Odmašťuje a odstraňuje minerální, syntetická, silikonová, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, tavná lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžko odstranitelné nečistoty. Je speciálně určen pro přípravu povrchu před další aplikací. Vhodný pro ruční odmašťování silně znečištěných povrchů.                                                                     

IIMPASOL SAFETY má ideální rychlost odpařování (6-7min) a pouze slabý zápach. Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Jeho fyzikálně-chemické vlastnosti jsou přímo srovnatelné s chlorovanými rozpouštědly. Kromě toho IMPASOL SAFETY řeší toxikologické a ekologické problémy. Nahrazuje odmašťovadla, jako jsou trichlor, perchlor, aceton, alkohol (izopropylalkohol), benziny a ředidla. Jeho použitím se vyhnete toxickým, nebezpečným a hořlavým ředidlům. Zaručeně neobsahuje methylenchlorid, perchloretylen, trichloretylen, HCFC 141 B.                              

IMPASOL SAFETY JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně zlepšuje bezpečnost a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.

                      

Technický list

IMPASOL ODORLESS 15

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar15 min.
KB index45
Balení30 a 200l

IMPASOL ODORLESS 15 je rychle se odpařující antikorozní odmašťovací rozpouštědlo bez zápachu pro použití v uzavřených, nevětraných prostorách bez odsávání a tam, kde je nepřípustný zápach. Je vhodný pro použití ve všech odvětvích potravinářského, zdravotnického, zemědělského a textilního průmyslu.                                                                                                                                               

Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinné a živočišné tuky, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a silikonové oleje a tuky před další povrchovou úpravou. Velmi stabilní silný antikorozní odmašťovač s extra nízkým povrchovým napětím pro čištění dutých prostor.                                                                                                                       

Má stejné vlastnosti jako IMPASOL ODORLESS 27, liší se pouze dobou odpařování. Jeho rychlé odpařování (15 min.) a výrazně lepší přilnavost k povrchu, jedinečné povrchové napětí a vysoká rozpouštěcí schopnost z něj činí ideální univerzální odmašťovač.

                     

Technický list

IMPASOL ODORLESS 27

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar27 min.
KB index45
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL ODORLESS 27 je antikorozní odmašťovací rozpouštědlo bez zápachu pro použití v uzavřených, nevětraných prostorách bez odsávání a tam, kde je nepřípustný zápach, pro použití ve všech odvětvích potravinářského, zdravotnického, zemědělského a textilního průmyslu.                                                                                                                       

Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická, řezná, rostlinná a živočišná maziva a oleje, konzervační oleje a vosky, parafíny, lepidla, inkousty, nevytvrzené barvy, tmely a pryskyřice. Ideální pro otevřené mycí linky, ultrazvukové a stříkací linky a velké odmašťovací plochy.                                                                                                                                                                  

IMPASOL ODORLESS 27 se vyznačuje extrémně nízkým povrchovým napětím, výrazně lepší přilnavostí k povrchu, jedinečnými smáčecími vlastnostmi a optimální rychlostí odpařování (27 min). Je vhodný i pro ultrazvukové aplikace do 40 °C.                                                                                                                                                                                                          

Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za karcinogenní a toxická odmašťovadla, jako jsou aceton, aromáty, xylen, toluen, trichlor, perchlorát a rozpouštědla.

                      

Technický list

IMPASOL BLUESOLV

Přímá náhrada hořlavého, nebezpečného izopropylalkoholu, lihu a alkoholu.
Rychle se odpařující kapalina určená speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací a závěrečné čištění odstraňuje nečistoty, oleje, mastnotu.
Odpar 3-5 min.
KB index 55
Balení 5l, 20l a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

VÝHODY

 • NEHOŘLAVÝ
 • Ideální rychlost odpařování
 • Absolutně bez šmouh
 • Slučitelný s většinou plastů a eleastomerů
 • Bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
 • Bez zápachu
 • Bezezbytkový odmašťovač
 • Zkracuje dobu odmaštění
 • Obsah VOC 0,08

IMPASOL® BLUESOLV je specificky vyvinut technologií IMPASOL jako RYCHLÝ ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ ODMAŠŤOVAČ. Nahrazuje nebezpečná, HOŘLAVÁ, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Náhrada za odmašťovače jako je alkohol, líh a isopropyl alkohol. Odmašťuje znečištěné povrchy minerálními, rostlinnými a živočišnými mazivy, oleji, některými konzervačními oleji a vosky. Odstraňuje dopravní film“ a otisky rukou před další povrchovou úpravou a finálním čištěním.

IMPASOL® BLUESOLV řeší pracovní, toxikologické a enviromentální problémy. Jeho používáním se vyhnete  jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.
Garantujeme, že neobsahuje methylenchlorid, perchlorethylen, trichlorethylen, HCFC 141 B.
IMPASOL® BLUESOLV JE VELMI DOBŘE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.
         
      

Technický list