IMPASOL® ODMAŠŤOVAČE

Tuto řadu IMPASOL® představují nově vyvinuté produkty nahrazující karcinogenní a vysoce hořlavé produkty.

Jsou určeny pro rychlé a vysoce účinné odstranění nečistot z kovů, plastů, gum, elastomerů, barev, laků a povlaků. Speciálně vyvinuty k odstranění olejů, vazelín, mastnot, zkarbonizovaných látek, vosků, pryskyřic, dehtu, ale i barev, laků, atd., používaných v průmyslu.

Díky své smáčivosti, optimální rychlosti odpařování a snadné aplikaci se vyznačují mnohem větší odmašťovací schopností než většina tradičních produktů.


Jejich používáním se vyhnete jedovatým, karcinogenním (H340, 341, 350, 351, 360, 361, 362, 370, 371, 372, 373), extrémně hořlavým (H224, 225) a výbušným (H203, 205) ředidlům. Jsou antikorozivní a biologicky odbouratelné.

Výrazně zlepšují ekonomické, pracovní a bezpečnostní podmínky.

IMPASOL® ACET

Univerzální extra rychle čistící kapalina na barvy, inkousty, laky, pryskyřice a lepidla nahrazuje aceton a aromáty
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL® ACET je specificky vyvinutý jako okamžitá náhrada ACETONU k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla a výrobky).                                                                                                                                                    

Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace.                                                                                    

Čistí před koncem POLYMERIZACE většinu inkoustů, barev, laků, pryskyřic a lepidel.
Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

                 

Technický list

IMPASOL® ARED

Bezpečná náhrada acetonových a polyuretanových ředidel s minimálním zápachem

Balení5l, 20l a 200l

Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL ARED je okamžitá náhrada acetonu, acetonových a polyuretanových ředidel k vysoce účinnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Je určen speciálně na odstraňování pryskyřic na URETANOVÉ, POLYURETANOVÉ, ISOKYANÁTOVÉ, akrylové, epoxidové, alkydové a polyesterové bázi a výrobků z nich (barvy, inkousty, lepidla atd). Používá se k odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace. Vyniká extra rychlým zasycháním, bezezbytkovým odpařením (6-8min) a unikátním povrchovým napětím. Je bez agresivního zápachu. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.

 

Poskytuje bezpečnou náhradu za aceton, aromáty, ředidla a benzín.

 

Technický list

IMPASOL® GREEN

Absolutně bezpečný, nehořlavý, bezzápachový odmašťovač

Balení5l, 20l a 200l
Čištění ultrazvukem do 60°C

IMPASOL GREEN je absolutně bezpečný, nehořlavý, bezezbytkový, odmašťovač s vysokou odmašťovací silou. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky a obtížně odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.

Vyniká optimálním odpařováním (10 – 12 min), výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu a unikátním povrchovým napětím. Je bez agresivního zápachu. Je vhodný i pro ultrazvukové aplikace do 60°C.

 

 

Poskytuje bezpečnou náhradu za benzínové čističe, žíravé detergenty, líh (isopropyl alkohol) a ředidla.

 

 

Technický list

IMPASOL BLUESOLV

Přímá náhrada hořlavého, nebezpečného izopropylalkoholu, lihu a alkoholu.
Rychle se odpařující kapalina určená speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací a závěrečné čištění odstraňuje nečistoty, oleje, mastnotu.
Odpar 3-5 min.
KB index 55
Balení 5l, 20l a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

VÝHODY

 • NEHOŘLAVÝ
 • Ideální rychlost odpařování
 • Absolutně bez šmouh
 • Slučitelný s většinou plastů a eleastomerů
 • Bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
 • Bez zápachu
 • Bezezbytkový odmašťovač
 • Zkracuje dobu odmaštění
 • Obsah VOC 0,08

IMPASOL® BLUESOLV je specificky vyvinut technologií IMPASOL jako RYCHLÝ ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ ODMAŠŤOVAČ. Nahrazuje nebezpečná, HOŘLAVÁ, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Náhrada za odmašťovače jako je alkohol, líh a isopropyl alkohol. Odmašťuje znečištěné povrchy minerálními, rostlinnými a živočišnými mazivy, oleji, některými konzervačními oleji a vosky. Odstraňuje dopravní film“ a otisky rukou před další povrchovou úpravou a finálním čištěním.

IMPASOL® BLUESOLV řeší pracovní, toxikologické a enviromentální problémy. Jeho používáním se vyhnete  jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.
Garantujeme, že neobsahuje methylenchlorid, perchlorethylen, trichlorethylen, HCFC 141 B.
IMPASOL® BLUESOLV JE VELMI DOBŘE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.
         
      

Technický list

IMPASOL® ANTISILIKON

Rychlý BEZEZBYTKOVÝ odmašťovač

Balení5l, 20l a 200l

IMPASOL® ANTISILIKON:

 • Vysoká rychlost zasychání a bezezbytkové odpaření (barvení, lakování)
 • Biologická odbouratelnost (mytí v zemědělském průmyslu, odmašťování konstrukcí)
 • Ideální pro odmašťování s rychlým odparem před barvením a lepením
 • Velice silné rozpouštědlo většiny olejů (včetně silikonových), tuků a vazelín (včetně antiseizů).
 • Unikátně rozpouští vosky a pryskyřice
 • Zvyšuje přilnavost barev a laků
 • Vysoká odmašťovací síla
 • Je antikorozivní a slučitelný s většinou plastů

IMPASOL® ANTISILIKON je speciální odmašťovač naprosto odlišný od klasických uhlovodíků. Neobsahuje aromatické benzeny. Je použitelný ve všech odvětvích automobilového, strojírenského, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.

Výborně a bezezbytkově odstraňuje prach, vosk, maziva, oleje a silikon. Jemně a účinně odstraňuje mastnotu, nečistoty z plastů a barvených a lakovaných povrchů (nutně otestovat slučitelnost). Svým bezpečným složením je určen i k odmašťování strojů a strojních komplexů v průmyslu, kde není klasifikován jako CMR látka (karcinogenní, mutagenní, reprotoxická).

IMPASOL® ANTISILIKON je silný odmašťovač před lepením, lakováním, barvením nebo další povrchovou úpravou (např. galvanizací). Vhodný do balicího a zpracovatelského průmyslu.

 

Technický list

IMPASOL 2

Rychlý odmašťovač
Odpar9-10 min.
KB index32
Balení30 a 200l

IMPASOL 2 je absolutně čistý, silný odmašťovač beze zbytků a bez agresivního zápachu. Odstraňuje nečistoty, oleje, maziva, silikony a vosky. Použitelný na všechny druhy kovů, plastů, pryží a elastomerů, nepoškozuje povrch materiálů (nenapadá pěnový polystyren). Vyznačuje se rychlostí odpařování 9-10 minut, je téměř bez zápachu. Nedráždí kůži, oči ani dýchací cesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Impasol 2 je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za karcinogenní a toxická odmašťovadla, jako jsou aceton, toluen, rozpouštědla a aromáty.

 

Technický list

IMPASOL 6

 Pomalý nehořlavý odmašťovač
Odpar30 min.
KB index31
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL 6 je silný, nehořlavý odmašťovač na bázi uhlovodíků, který nezanechává zbytky. Odstraňuje nečistoty, nevytvrzené nátěry, oleje, tuky, silikony a vosky. Je použitelný na všechny druhy kovů, plastů, pryží a elastomerů, nepoškozuje povrch materiálů (nenapadá pěnový polystyren). Ideální pro odmašťování ve vanách a na stolech.                     

Pomalejší odpařování poskytuje delší čas na důkladné rozpuštění maziva z motorů, strojů a podvozkových systémů. Jemně a velmi účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z oceli, litiny, neželezných kovů, plastů, lakovaných a lakovaných povrchů. Vhodné pro usazené nečistoty na velkých plochách. Ideální pro čištění ultrazvukem do 40 °C. Impasol 6 je téměř bez zápachu, antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za hořlavé, karcinogenní a toxické odmašťovací prostředky, jako jsou nebezpečné aromatické látky, toluen a rozpouštědla.                                                                                                                                                                                                                                                                

Použitelný ve všech odvětvích strojírenství, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.

Impasol 6 je biologicky odbouratelný.

                      

Technický list

IMPASOL ULTRA

Velmi silný odmašťovač/rozpouštědlo
Odpar15 min.
KB index90
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL ULTRA je extra rychlé a studené odmašťovací rozpouštědlo.

Nahrazuje nebezpečná, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovadla (perchloráty, benzeny, acetony a aromáty). Rychlé odmašťovací a řezné rozpouštědlo pro průmysl a strojírenství IMPASOL ULTRA je speciálně vyvinutý jako RYCHLÉ odmašťovadlo a patří k nejsilnějším z řady IMPASOL.                                                                                                                       

Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, nevytvrzené barvy, tmely, pryskyřice a těžko odstranitelné nečistoty (tuky, dehet, topný olej, tavicí kalafunu, palmový a řepkový olej).                                                                                                                                                             

IMPASOL ULTRA má ideální rychlost odpařování. Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný.

       

Technický list

IMPASOL SPEED

Extra rychlý NEHOŘLAVÝ odmašťovač pro barvené a citlivé povrchy
Odpar5 min.
KB index34
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL SPEED je nehořlavý odmašťovač s extra rychlým odpařováním a beze zbytků na lakovaných a citlivých površích. Ideální pro použití v elektronickém, optickém, plastikářském a strojírenském průmyslu. Je určen k čištění jemných nečistot, čistí velmi rychle a za sucha. Je antikorozní, vyniká vynikající rychlostí odpařování 5 minut. Navržen speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací, kde záleží na rychlosti odpařování a nehořlavosti. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinné a živočišné tuky, oleje, konzervační oleje a měkké vosky, lepidla, inkousty, nevytvrzené barvy, tmely a pryskyřice a další nečistoty ve vrstvách rozpouštědel.                                                                                                                                            

Impasol SPEED je bez zápachu, odolný proti korozi, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za hořlavá, toxická a karcinogenní odmašťovadla, jako je aceton, alkohol (izopropylalkohol), aromáty a rozpouštědla.       

Je vhodný i pro ultrazvukové aplikace do 40 °C.

 

Technický list

IMPASOL HARD

Extra silný NEHOŘLAVÝ odmašťovač/rozpouštědlo
Odpar15 min.
KB index117
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL HARD je extra silný nehořlavý odmašťovač a rozpouštědlo pro použití za studena i za tepla. Je vyvinut jako extra silná kapalina speciálně pro přípravu povrchu před dalším použitím, pro průmysl a strojírenství. Je nejsilnější z řady IMPASOL. Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická, řezná, silikonová, rostlinná a živočišná maziva a oleje, silikon, konzervační oleje a tvrdé vosky, parafíny, lepidla, barvy, tmely, lanolin, pryskyřice a těžko odstranitelné nečistoty (topný olej, dehet, tavicí kalafunu , palmový a řepkový olej). Odstraňuje dokonce i přepálené a zuhelnatělé oleje a maziva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Impasol HARD nemá agresivní zápach, má jedinečnou smáčecí sílu 23,2 dynů. Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za hořlavá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovadla, jako jsou perchlorát, xylen, toluen, aceton, aromáty a rozpouštědla.

                 

Technický list

IMPASOL FAST

Extra silný odmašťovač s rychlým odpařováním
Odpar2-3 min.
KB index120
Balení30 a 200l

IMPASOL FAST je rychlý odmašťovač s velmi vysokou odmašťovací silou. Je jedním z nejsilnějších v řadě IMPASOL. Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická, silikonová, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, tuky, inkousty, barvy, pryskyřice, tmely a těžko odstranitelné nečistoty (zbytky nevytvrzených lepidel, tmelů, barev a laků) za studena. Určeno speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací.                                                                            

IMPASOL FAST se vyznačuje mimořádně rychlým odpařováním (2-3 min.), Výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu a jedinečným povrchovým napětím. Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. poskytuje náhradu za karcinogenní a toxická odmašťovadla, jako je aceton, alkohol (izopropylalkohol), toluen, aromáty, perchlor a rozpouštědla.

                   

Technický list

IMPASOL ORANGE

Emulzní odmašťovač pro barvené a citlivé povrchy
Odpar7-9 min.
KB index50
Balení30 a 200l

IMPASOL ORANGE je jedinečný rychlý odmašťovač pro bezpečné odmašťování plastů a citlivých povrchů. Jeho předností je mikroemulzní obsah přírodních terpenů (směs vysoce aktivních mikroemulzních prvotřídních citrusových olejů), které dokonale odstraňují zbytky lepidel z pásek, žvýkaček, emulzních olejů a konzervantů, emulzních vosků, mastných nečistot na vodní bázi.                                                                                                                                                                              

IMPASOL ORANGE má optimální odpařování (7-9 min). Má příjemnou pomerančovou vůni. Je antikorozní a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za karcinogenní a toxická odmašťovadla, jako je perchlor, xylen, aceton, alkohol (izopropylalkohol), aromáty a rozpouštědla.

                       

Technický list

IMPASOL SAFETY

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar6-7 min.
KB index120
Balení30 a 200l

IMPASOL SAFETY je výkonný, rychlý, absolutně bezezbytkový a bezpečný odmašťovač a odstraňovač za studena. Jeho jedinečné suché složení „beze zbytků“ znamená, že se po čištění jednoduše odpaří a zanechá povrch zcela bez nečistot.                                                   

Odmašťuje a odstraňuje minerální, syntetická, silikonová, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, tavná lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžko odstranitelné nečistoty. Je speciálně určen pro přípravu povrchu před další aplikací. Vhodný pro ruční odmašťování silně znečištěných povrchů.                                                                     

IIMPASOL SAFETY má ideální rychlost odpařování (6-7min) a pouze slabý zápach. Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Jeho fyzikálně-chemické vlastnosti jsou přímo srovnatelné s chlorovanými rozpouštědly. Kromě toho IMPASOL SAFETY řeší toxikologické a ekologické problémy. Nahrazuje odmašťovadla, jako jsou trichlor, perchlor, aceton, alkohol (izopropylalkohol), benziny a ředidla. Jeho použitím se vyhnete toxickým, nebezpečným a hořlavým ředidlům. Zaručeně neobsahuje methylenchlorid, perchloretylen, trichloretylen, HCFC 141 B.                              

IMPASOL SAFETY JE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně zlepšuje bezpečnost a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.

                      

Technický list

IMPASOL ODORLESS 15

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar15 min.
KB index45
Balení30 a 200l

IMPASOL ODORLESS 15 je rychle se odpařující antikorozní odmašťovací rozpouštědlo bez zápachu pro použití v uzavřených, nevětraných prostorách bez odsávání a tam, kde je nepřípustný zápach. Je vhodný pro použití ve všech odvětvích potravinářského, zdravotnického, zemědělského a textilního průmyslu.                                                                                                                                               

Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinné a živočišné tuky, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a silikonové oleje a tuky před další povrchovou úpravou. Velmi stabilní silný antikorozní odmašťovač s extra nízkým povrchovým napětím pro čištění dutých prostor.                                                                                                                       

Má stejné vlastnosti jako IMPASOL ODORLESS 27, liší se pouze dobou odpařování. Jeho rychlé odpařování (15 min.) a výrazně lepší přilnavost k povrchu, jedinečné povrchové napětí a vysoká rozpouštěcí schopnost z něj činí ideální univerzální odmašťovač.

                     

Technický list

IMPASOL ODORLESS 27

Rychlý bezpečný odmašťovač
Odpar27 min.
KB index45
Balení30 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL ODORLESS 27 je antikorozní odmašťovací rozpouštědlo bez zápachu pro použití v uzavřených, nevětraných prostorách bez odsávání a tam, kde je nepřípustný zápach, pro použití ve všech odvětvích potravinářského, zdravotnického, zemědělského a textilního průmyslu.                                                                                                                       

Odstraňuje a odmašťuje minerální, syntetická, řezná, rostlinná a živočišná maziva a oleje, konzervační oleje a vosky, parafíny, lepidla, inkousty, nevytvrzené barvy, tmely a pryskyřice. Ideální pro otevřené mycí linky, ultrazvukové a stříkací linky a velké odmašťovací plochy.                                                                                                                                                                  

IMPASOL ODORLESS 27 se vyznačuje extrémně nízkým povrchovým napětím, výrazně lepší přilnavostí k povrchu, jedinečnými smáčecími vlastnostmi a optimální rychlostí odpařování (27 min). Je vhodný i pro ultrazvukové aplikace do 40 °C.                                                                                                                                                                                                          

Je antikorozní, recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Poskytuje náhradu za karcinogenní a toxická odmašťovadla, jako jsou aceton, aromáty, xylen, toluen, trichlor, perchlorát a rozpouštědla.

                      

Technický list