IMPASOL® HCA

IMPASOL® HCA

BEZ SYMBOLŮ

IMPASOL® HCA IPA

Univerzální extra rychle čistící kapalina na barvy, inkousty, laky, pryskyřice a lepidla nahrazuje aceton a aromáty
Balení 20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL® ACET je specificky vyvinutý jako okamžitá náhrada ACETONU k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě.
Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky. Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla a výrobky).
Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace.
Čistí před koncem POLYMERIZACE většinu inkoustů, barev, laků, pryskyřic a lepidel.
Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

Technický list

IMPASOL® ACET

Absolutně bezpečný odmašťovač
Balení 20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL® HCA je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním (10-15min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí.

Nahrazuje nebezpečná, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače.
Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.

EKONOMICKÝ – DLE STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ JE MOŽNO ŘEDIT VODOU ODSTRAŇUJE ZNEČIŠTĚNÍ, BARVY, OLEJE, MAZIVA, PRYSKYŘICE A LEPIDLA NAHRAZUJE PERCHLOR, BENZÍNY, ACETONY A ŘEDIDLA

Technický list

IMPASOL® HCA

Absolutně bezpečný odmašťovač
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL® HCA je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním (10-15min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí.

Nahrazuje nebezpečná, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače.
Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.

EKONOMICKÝ – DLE STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ JE MOŽNO ŘEDIT VODOU ODSTRAŇUJE ZNEČIŠTĚNÍ, BARVY, OLEJE, MAZIVA, PRYSKYŘICE A LEPIDLA NAHRAZUJE PERCHLOR, BENZÍNY, ACETONY A ŘEDIDLA

IMPASOL® HCA RAPID

Bezpečný a rychlý odmašťovač
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

Ekonomický – dle stupně znečištění je možno ředit vodou. Odstraňuje znečištění, barvy, oleje, maziva, pryskyřici a lepidla. Nahrazuje perchlor, benzíny, acetony a ředidla.

Rychlá odmašťovací a odstraňovací kapalina ředitelná vodou pro průmysl a strojírenství

 • IMPASOL HCA RAPID je specificky vyvinutý jako RYCHLÝ BEZPEČNÝ ODMAŠŤOVAČ. Nahrazuje nebezpečná, HOŘLAVÁ, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.
 • IMPASOL HCA RAPID řeší toxikologické a enviromentální problémy. Náhrada za odmašťovače jako je trichlor, perchlor, aceton, líh (isopropyl alkohol), benzíny a ředidla. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům. Garantujeme, že neobsahuje methylenchlorid, perchlorethylen, trichlorethylen, HCFC 141 B.
 • IMPASOL HCA RAPID je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s RYCHLÝM odpařováním (6-9min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí.
 • IMPASOL HCA RAPID JE VELMI DOBŘE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.

IMPASOL® HCA-C

Bezpečný a rychlý odmašťovač
Balení20 a 200l
 • SPECIÁLNĚ PRO PŘÍPRAVU POVRCHU PŘED DALŠÍ APLIKACÍ
 • ODMAŠŤUJE A ZÁROVEŇ PASIVUJE ZKORODOVANÉ POVRCHY
 • CHEMICKY ZASTAVÍ KOROZI A CHRÁNÍ PŘED NÍ
 • VÝRAZNĚ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST BAREV
 • UPRAVUJE ČERSTVĚ POZINKOVANÉ POVRCHY PRO OKAMŽITÉ NANÁŠENÍ BAREV BEZ PRIMERU
 • ODSTRAŇUJE ZNEČIŠTĚNÍ, BARVY, OLEJE, MAZIVA, PRYSKYŘICE A LEPIDLA
 • NAHRAZUJE BENZÍNY, ACETONY A ŘEDIDLA
 • DLE STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ JE MOŽNO ŘEDIT VODOU
 • ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ, NEHOŘLAVÝ A VELMI SNADNO BIO ODBOURATELNÝ
 • MINIMÁLNÍ OBSAH VOC A TOC OPROTI TECHNICKÝM BENZÍNŮM

IMPASOL HCA-C je specificky vyvinutý jako ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ ODMAŠŤOVAČ, nejbezpečnější z řady
IMPASOL. Nahrazuje nebezpečná, dráždivá, žíravá, škodlivá pro životní prostředí, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.
IMPASOL HCA-C řeší toxikologické a enviromentální problémy. Náhrada za odmašťovače jako je technické benzíny, aceton, líh (isopropyl alkohol), aromáty, ředidla a žíravé vodou ředitelné detergenty. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým produktům.

IMPASOL HCA-C je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou KB INDEX 110, s optimálním odpařováním (10-15min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu, unikátní povrchové napětí.
IMPASOL HCA-C JE VELMI DOBŘE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ. Výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.