IMPASOL® HCA

IMPASOL® HCA

BEZ SYMBOLŮ

Řada IMPASOL® HCA nahrazuje technický benzín při odmašťování v průmyslu a to při zachování stejného účinku a všech ostatních parametrů, avšak s vyloučením škodlivých účinků technického benzínu na životní prostředí a lidské zdraví.


Produkty řady HCA:

 • nehořlavé
 • nevytváří výbušné prostředí;
 • absolutně bezpečné;
 • minimální uhlíková stopa (emise VOC) a minimální ekologické zatížení;
 • neohrožují zdraví těch, kteří s těmito produkty přicházejí do styku;
 • při přepravě není zapotřebí ADR a není nutno ho skladovat jako hořlavinu.

IMPASOL® HCA IPA

Absolutně bezpečná nehořlavá náhrada za alkohol a líh
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL HCA IPA je rychlý, absolutně bezpečný, nehořlavý odmašťovač beze zbytků. Odmašťuje znečištěné povrchy minerálními, rostlinnými a živočišnými mazivy, oleji, některými konzervačními oleji a vosky. Odstraňuje také transportní film a otisky rukou před dalším ošetřením povrchu.                                                                                                                            

Vyznačuje se rychlým odpařováním (3-5min), výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu a jedinečným povrchovým napětím. Na rozdíl od vodných roztoků je účinný i při nízkých teplotách. Skvěle funguje v ultrazvukové myčce až do teploty 40 °C. Poskytuje naprosto bezpečnou náhradu za alkohol, isopropylalkohol a aromatická rozpouštědla.

Extrémně snižuje uhlíkovou stopu, obsah VOC pouze 8%!!

                       

Technický list

IMPASOL® HCA

Absolutně bezpečný odmašťovač
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 60 °C

IMPASOL® HCA je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, optimálním odpařováním (10-15 min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu, jedinečným povrchovým napětím. Nemá agresivní zápach. Ideální pro nízkotlaké aplikace nebo pro odsávání ve vysokotlakých myčkách, také vhodný pro ultrazvukové aplikace do 60 °C.             

Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinné a živočišné tuky, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžko odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou.                                                                                           

Nahrazuje nebezpečné, dráždivé, toxické a karcinogenní ředidla a odmašťovadla.

EKONOMICKÝ – V ZÁVISLOSTI NA STUPNI ZNEČIŠTĚNÍ LZE ŘEDIT VODOU

 

Technický list

IMPASOL® HCA RAPID

Bezpečný a rychlý odmašťovač
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL HCA RAPID je bezpečná, ale silná, rychle se odpařující antikorozní odmašťovací kapalina. Odmašťuje povrchy znečištěné minerálními, rostlinnými a živočišnými mazivy, oleji, některými konzervačními oleji a vosky.                                 

Odstraňuje nepolymerizovaná lepidla, inkousty, barvy, tmely a další obtížně odstranitelné nečistoty před další úpravou povrchu a konečným čištěním. Je úsporný – v závislosti na stupni znečištění jej lze ředit vodou. Vyznačuje se optimálním odpařováním (6-9 min), výrazně zlepšenou přilnavostí k povrchu a jedinečným povrchovým napětím.               

Poskytuje bezpečnou náhradu za alkohol (isopropylalkohol), benzín, aceton a ředidla. Je bez agresivního zápachu. Vhodný i pro ultrazvukové aplikace do 40 °C. Zaručeně neobsahuje methylenchlorid, perchloretylen, trichloretylen, HCFC 141 B. 

           

Výrazně zlepšuje bezpečnost a pracovní podmínky a chrání životní prostředí. Jeho použitím se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům.

IMPASOL HCA RAPID JE VYSOCE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ.

        

Technický list

  IMPASOL® HCA-C

  Bezpečný a rychlý odmašťovač
  Balení20 a 200l

  IMPASOL HCA-C je odmašťovací, odrezovací a pasivační absolutně bezpečná, nehořlavá kapalina. Odmašťuje povrchy znečištěné minerálními, rostlinnými a živočišnými mazivy, oleji, některými konzervačními oleji a vosky. Pasivuje také zkorodované povrchy. Chemicky zastavuje korozi a vytváří ochranný základní nátěr. Čerstvě pozinkované povrchy ošetřené tímto přípravkem lze znovu natírat bez použití dalšího základního nátěru. Ochranný povlak silně posiluje obranyschopnost ostatních kovů /železo, litina/ proti následné korozi. Vyznačuje se optimálním odpařováním (10-15 min), výrazným zlepšením přilnavosti povrchu a jedinečným povrchovým napětím. Jediná aplikace povrch odmašťuje, brousí a zároveň fosfátuje za studena.                                                                                                                                                        

  IMPASOL HCA-C řeší toxikologické a ekologické problémy. Nahrazuje odmašťovací prostředky, jako je průmyslový benzín, aceton, alkohol (izopropylalkohol), aromatické látky, ředidla a žíravé čisticí prostředky na bázi vody. Jeho použitím se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým produktům.
   

  Výrazně zlepšuje bezpečnost a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.

  IMPASOL HCA-C JE VYSOCE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ.
   

  IMPASOL® HCA-SOLAR

  Silný a rychlý odmašťovač a odstraňovač nečistot
  Balení20 a 200l
  • SILNÝ A RYCHLÝ ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ NEČISTOT ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ A FÓLIÍ,  FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ, OPTICKÝCH, SNÍMACÍCH, MEŘÍCÍCH A DETEKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A ČIDEL
  • ODSTRAŇUJE BIOLOGICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ, VOSKY, OLEJE, MAZIVA, PRYSKYŘICE, LEPIDLA A DALŠÍ TĚŽCE ODSTRANITELNÉ NEČISTOTY
  • PŘÍMÁ NÁHRADA ZA HOŘLAVÁ, NEBEZPEČNÁ, TOXICKÁ A KARCINOGENNÍ ŘEDIDLA A ODMAŠŤOVAČE

  IMPASOL® HCA SOLAR je vyvinut jako absolutně bezpečný odmašťovač, nahrazující nebezpečná, HOŘLAVÁ, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Náhrada za odmašťovače jako je líh (isopropyl alkohol), benzín a ředidla.

  Odmašťuje znečištěné povrchy minerálními, rostlinnými a živočišnými mazivy, oleji, konzervačními oleji a vosky. Odstraňuje lepidla a další těžce odstranitelné nečistoty.

  IMPASOL® HCA SOLAR je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním (10-15min.) a výrazným zlepšením optických vlastností. Vyznačuje se unikátním povrchovým napětím a zlepšením přilnavosti k povrchu.

  IMPASOL® HCA SOLAR řeší pracovní, toxikologické a enviromentální problémy. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a hořlavým ředidlům. IMPASOL® HCA SOLAR NEMÁ ŽÁDNÝ CLP SYMBOL ani H-VĚTU. Neohrožuje zdraví vdechováním nebezpečných látek, nedráždí kůži. Neohrožuje přírodu a zajišťuje absolutně bezpečné pracovní prostředí.

  Garantujeme, že neobsahuje methylenchlorid, perchlorethylen, trichlorethylen, HCFC 141 B. IMPASOL® HCA SOLAR JE VELMI DOBŘE BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ VE ZKRÁCENÉ DOBĚ!!