IMPASOL® BIO

IMPASOL BIO E

Emulzní biotechnologický odmašťovač
Balení 20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 60°C

IMPASOL BIO E je emulzivní čistící a odmašťovací kapalina, která byla vyvinuta pro bezpečné a ekonomické čištění povrchu kovů, kde unikátně odstraňuje bitumen, živice, inkousty, oleje, maziva a tuky. Další použití je při odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel, tmelů a zbytků spalování ropných produktů (dehet). Funguje jako náhrada hydrokarbonových rozpouštědel nebo jakýchkoliv rozpouštědel na ropné bázi.                                                                       

Splňuje nejpřísnější pracovní (ochrana zdraví, nehořlavý, netoxický, použitelný v uzavřených a nevětraných prostorách) a enviromentální (100% biologicky odbouratelný dle OECD 301 B a 302) požadavky za ekonomicky velmi výhodných podmínek. Je slučitelný se všemi materiály jako jsou kovy, barvy, plasty, elastomery a gumy, beton, dlažba a jiné materiály.

                    

Technický list

IMPASOL BIO SP

Emulzní biotechnologický odmašťovač pro vysokotlaké čištění
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 60°C

IMPASOL BIO SP je emulzivní čistící a odmašťovací kapalina, která byla vyvinuta pro vysokotlaké bezpečné a ekonomické čištění povrchu kovů, kde unikátně odstraňuje bitumen, živice, inkousty, oleje, maziva a tuky. Další použití je při odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel, tmelů a zbytků spalování ropných produktů (dehet).                                      

Funguje jako náhrada rozpouštědel na ropné bázi. Splňuje nejpřísnější pracovní (ochrana zdraví, nehořlavý, netoxický, použitelný v uzavřených a nevětraných prostorách) a enviromentální (100% biologicky odbouratelný dle OECD 301 B a 302) požadavky za ekonomicky velmi výhodných podmínek. Nejširší využití je aplikace tam, kde by mohlo dojít k úniku odmašťovadla do životního prostředí . Je slučitelný se všemi materiály jako jsou kovy, barvy, plasty, elastomery a gumy, beton, dlažba a jiné materiály.

                  

Technický list

IMPASOL BIO SOLVENT

BIO odstraňovač barev, laků a lepidel
Balení20 a 200l
Čištění ultrazvukem do 60°C

IMPASOL BIO SOLVENT je specificky vyvinutý pro odstranění všech typů barev, laků a inkoustů, účinnost je rozšířena o pryskyřice, polyuretany a polymery. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také polymerových systémů, polyuretanových tlakových systémů. Extra silný na odstraňování veškerých nečistot, které nelze odstranit ostatními BIO produkty.      

                                 

NEVYPAŘUJE ani NEVYSUŠUJE, i při dlouhém kontaktu NEZTRÁCÍ na své účinnosti a schopnosti odstraňovat staré hrubé vrstvy, či působit na velkou plochu povrchu už při jedné aplikaci. Ideální pro otevřené mycí systémy a vany.

                

Technický list