IMPACLEAN® AQUA

IMPACLEAN® AQUA

ProduktyBod vzplanutíSíla táníNahrazuje
STRIPPER 10041°C+ + + + +NMP, NEP, toluen, aceton, benzín, xyleny, dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
STRIPPER 20023°C+ + +Dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
STRIPPER 30032°C+ + + +Dichlormethan, aceton, alkoholy, benzeny, xyleny, MEK a alkoholy
STRIPPER 40030°C+ + +Dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
STRIPPER 50061°C+ + +Toluen, ředidla, acetony, benzeny, xyleny, MEK
STRIPPER 600
92°C+ + + + +NMP, NEP, toluen, aceton, benzín, xyleny, dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky
PUSOLV88°C+ + + + +NMP, NEP, toluen, aceton, benzín, xyleny, dichlormethan, chlorovaná ředidla, ketony a aromatické látky

IMPASOL STRIPPER 100

Nejsilnější stripper
Balení5, 30 a 200 l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL® STRIPPER 100 je speciálně vyvinutý pro extrémní odstraňování barev, laků a polymerů s rozšířenou účinností na pryskyřice, alkydy, polyestery a polyuretany. Je ideální pro vysoce účinné a úsporné odstraňování široké škály nátěrů, ale také pro dvousložkové systémy, systémy vytvrzované teplem a dokonce i UV polymerizované systémy!

Zejména pro odstraňování akrylátových pryskyřic, alkydů, alkyd-uretanů, vinylů, aminoplastů, akrylátů, polyesterů, jednosložkových a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jednosložkových a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

Má mnohem větší krycí schopnost než většina tradičních odmašťovadel, a to díky své SMARTness, optimální rychlosti odpařování a snadné aplikaci bez nebezpečných faktorů. Jeho použitím se vyhnete toxickým, karcinogenním a extrémně hořlavým ředidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Garantujeme, že neobsahuje methylenchlorid, který je klasifikován jako KARCINOGENNÍ R 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VOC (uhlíková stopa) pouze 74 %.

Technický list

IMPASOL STRIPPER 200

Bezpečný stripper
Balení 5, 30 a 200 l

IMPASOL STRIPPER 200 je bezpečný odstraňovač určený zejména k ředění, čištění a odstraňování barev, laků, pryskyřic a lepidel na bázi epoxidů, uretan-alkydů, akrylátů, polyesterů a alkydů.                                                                                          

Je ideální pro účinné a úsporné odstraňování široké škály nátěrů, včetně graffiti, ale také asfaltových emulzí. Díky své smáčivosti a optimální rychlosti odpařování má větší krycí a penetrační schopnost než většina tradičních odstraňovačů laků.

               

Technický list

IMPASOL STRIPPER 300

Silný a ekonomický stripper
Balení 5, 30 a 200 l

IMPASOL STRIPPER 300 je silný a rychlý odstraňovač určený k ředění, čištění a odstraňování barev, laků, polymerů a lepidel na bázi jednosložkových a dvousložkových epoxidových pryskyřic, epoxid-uretanů, fenolů, jednosložkových polyuretanů, PU epoxidů a polyesterů.                                                                                                                                                               

Ideální odstraňovač starých nátěrů. Určen speciálně k čištění štětců, válečků, nástrojů, aplikátorů a k namáčení, stříkání a čištění nerezových válečků, hlubotiskových a podávacích válečků.                                                                                                       

Má mnohem větší krycí schopnost než většina tradičních odmašťovačů, a to díky své SMÁČECÍ a penetrační síle, optimální rychlosti odpařování a snadné aplikaci bez nebezpečných faktorů. Jeho použitím se vyhnete toxickým, karcinogenním a extrémně hořlavým ředidlům.

            

Technický list

IMPASOL STRIPPER 400

Rychlý stripper
Balení 5, 30 a 200 l

IMPASOL STRIPPER 400 je RYCHLÝ odstraňovač barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě.                          Je ideální na univerzální odstraňování pryskyřic na jakékoli bázi a výrobků z ní (barvy, inkousty, lepidla a výrobky).                                                                                                                                                             

Speciálně k odstranění alkydových,vinilových a uretanových pryskyřic, epoxi-uretanů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jednosložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

              

Technický list

IMPASOL STRIPPER 500

 Absolutně bezpečný odstraňovač barev a laků
Balení 5, 30 a 200 l
Čištění ultrazvukem do 40°C

IMPASOL STRIPPER 500 je absolutně bezpečný nehořlavý odstraňovač určený k bezpečnému odstraňování starých nátěrů, laků a lepidel na bázi akrylátových pryskyřic, alkydů, alkyd-uretanů, vinylů, aminoplastů, akrylátů, polyesterů, jednosložkových a dvousložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů používaných v automobilovém průmyslu.                                                               

Ideální pro máčení, strojní aplikace a skvěle funguje v ultrazvukové myčce do 40 °C. Díky své bezpečnosti a nehořlavosti výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nemá žádný symbol CLP!

Velmi nízká těkavá organická hmota (uhlíková stopa) – pouze 50 %.

Technický list

IMPASOL STRIPPER 600

Naprosto bezpečný odstraňovač barev a laků

  Balení                     5, 30 a 200 l

Čištění ultrazvukem až do 60 °C

IMPASOL STRIPPER 600 je rozpouštědlo nové generace na bázi aprotického dipoláru. Je to vysoce výkonný a extra silný nehořlavý odstraňovač jednosložkových a dvousložkových polyuretanů (PUR, PUD, PU a PIR), akrylátových pryskyřic, alkydů, vinylů, alkyd-uretanů, aminoplastů, akrylátů, polyesterů, polyvinylacetátů PVA, suspenzí PVC v plastifikátoru a bitumenu (pryskyřic) – plastisolu a jednosložkových a dvousložkových epoxidových pryskyřic.                                                                                       

Okamžitá vynikající náhrada NMP a NEP pyrrolidonů, DMF a DMAc. Ideální pro čištění forem nebo nástrojů z polyuretanové pěny, polymerů, polyesterů nebo epoxidových pryskyřic. Přípravek je neutrální, není nutné jej neutralizovat, a to ani z hliníku.     

Ideální pro namáčení, strojní aplikace a skvěle funguje v ultrazvukové myčce do 60 °C. Díky své bezpečnosti a nehořlavosti výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.                                                                                                                          

VOC (uhlíková stopa) je pouhých 39 %, je to ideální produkt pro použití v automobilovém průmyslu.

         

Technický list

IMPASOL PUSOLV

Odstaňovač a čistič polyuretanových, polyolových a isokyanátových pěn a složek (polymerů), nehořlavý, není karcinogenní

  Balení                                  5, 30 a 200 l

Čištění ultrazvukem až do 60 °C

IMPASOL® PUsolv je vyvinut jako ekologický, bezpečný a nehořlavý produkt pro odstranění POLYURETANOVÝCH, POLYOLOVÝCH A ISOKYANÁTOVÝCH měkkých a tvrdých pěn nebo polymerů.

 

Speciálně k odstranění nevytvrzených i vytvrzených jednosložkových, dvousložkových i třísložkových polyuretanů (PUR, PUD, PU i PIR), polyolů a isokyanátů.
 

IMPASOL® PUsolv je neutrální, není nutné ho neutralizovat, a to ani z hliníku. Zajišťuje vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety PUR směsí, včetně použití v ultrazvukových myčkách až do teploty 60°C.

 

IMPASOL® PUsolv výrazně zlepšuje ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním, pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci a též bezpečnostní podmínky vzhledem k bezpečnosti a nehořlavosti produktu. IMPASOL® PUsolv není klasifikován jako karcinogenní, mutagenní ani reprotoxická látka. Jeho výpary nejsou škodlivé a nezapáchají, ideální do uzavřených prostor. IMPASOL® PUsolv nemá ekologickou stopu a má minimální uhlíkovou stopu.

                

Technický list